Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 21 maart 2023

19:30 - 23:59
Locatie

Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal

Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Een raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De heer Stam wil namens de ChristenUnie en het CDA een motie vreemd aan de orde indienen over groene leges. Deze motie wordt aan de agenda toegevoegd als agendapunt 7b.
  Mevrouw Korevaar wil namens CDA, SGP, PM en ChristenUnie een motie vreemd aan de orde ‘groene & gele bussen gratis’ indienen. Deze motie wordt aan de agenda toegevoegd als agendapunt 7c.
  De heer Blok wil namens de SGP en VVD een motie vreemd aan de orde indien over het opknappen van de Graafzaal in De Spil. Deze motie wordt aan de agenda toegevoegd als agendapunt 7d.
  De heer W. de Jong vraagt om de bespreking van de LIS (agendapunt 4) in beslotenheid te laten plaatsvinden. Besloten wordt de LIS als agendapunt 8 te agenderen, waarbij de beraadslaging ‘achter gesloten deuren’ plaatsvindt.


  De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

  00:00:11 - 00:04:10 - Theo Segers
  00:04:10 - 00:04:33 - Harry Stam
  00:04:33 - 00:05:00 - Theo Segers
  00:05:00 - 00:05:20 - Jonette Korevaar
  00:05:20 - 00:05:21 - Theo Segers
  00:05:21 - 00:05:38 - Wietse Blok
  00:05:38 - 00:05:50 - Theo Segers
  00:05:50 - 00:06:11 - Wout de Jong
  00:06:11 - 00:07:46 - Theo Segers
 2. 2

  De vergadering wordt om 19.40 uur voor enkele minuten geschorst om iedereen in de gelegenheid te stellen de heer De Lange te feliciteren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de heer J.W. de Lange (CDA) te benoemen tot burgerlid van de gemeente Molenlanden.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem de heer J.W. de Lange (CDA) te benoemen tot burgerlid van de gemeente Molenlanden.

  00:07:29 - 00:07:46 - Theo Segers
  00:07:50 - 00:08:38 - Inspreker/Wethouder
  00:11:12 - 00:12:15 - Theo Segers
 3. 3

  De besluitenlijst van 21 februari 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:11:17 - 00:12:15 - Theo Segers
 4. 4

  Dit agendapunt wordt als agendapunt 8 in beslotenheid besproken.

 5. 5

  De heer Van Rijn merkt op dat er een bespreking tussen de woordvoerders, wethouder Bikker en de behandelend ambtenaren is gepland over de woonstippen. Er wordt overwogen om een motie vreemd aan de orde over dit onderwerp op te stellen.


  De heer Brokking stelt vragen over de Boomgaard in Arkel.
  Wethouder Lock gaat in op de vragen.


  Wethouder Bikker meldt dat het college na de uitspraak van de rechter over de Peursumseweg heeft besloten om in hoger beroep te gaan.

  00:11:56 - 00:12:15 - Theo Segers
  00:12:15 - 00:13:04 - Ruud van Rijn
  00:13:04 - 00:13:11 - Theo Segers
  00:13:11 - 00:14:01 - Bob Brokking
  00:14:01 - 00:14:18 - Theo Segers
  00:14:20 - 00:19:43 - Inspreker/Wethouder
  00:19:43 - 00:19:55 - Theo Segers
  00:19:55 - 00:20:39 - Bob Brokking
  00:20:39 - 00:20:49 - Theo Segers
  00:20:49 - 00:20:51 - Ferry van der Koelen
  00:20:51 - 00:21:29 - Ferry van der Koelen
  00:21:29 - 00:21:30 - Theo Segers
  00:21:30 - 00:21:38 - Ferry van der Koelen
  00:21:38 - 00:21:43 - Theo Segers
  00:21:43 - 00:23:58 - Inspreker/Wethouder
  00:23:58 - 00:24:05 - Theo Segers
  00:24:05 - 00:24:17 - Bob Brokking
  00:24:17 - 00:24:40 - Bob Brokking
  00:24:40 - 00:24:47 - Inspreker/Wethouder
  00:24:47 - 00:24:52 - Inspreker/Wethouder
  00:24:52 - 00:24:57 - Bob Brokking
  00:24:57 - 00:25:01 - Bob Brokking
  00:25:01 - 00:25:13 - Inspreker/Wethouder
  00:25:13 - 00:25:19 - Inspreker/Wethouder
  00:25:19 - 00:25:38 - Theo Segers
  00:25:38 - 00:26:42 - Inspreker/Wethouder
  00:26:42 - 00:27:40 - Theo Segers
 6. 6

  00:26:50 - 00:27:40 - Theo Segers
 7. 6.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Het bestemmingsplan ‘Buurtschappen Giessenburg’ (identificatienummer: NL.IMRO.1978.BPbuurtschappenGSB-VG01) gewijzigd vast te stellen, waarbij het plan voorziet in de wijziging van de bestemming ‘recreatie’ naar ‘woongebied’;
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. Het bestemmingsplan ‘Buurtschappen Giessenburg’ (identificatienummer: NL.IMRO.1978.BPbuurtschappenGSB-VG01) gewijzigd vast te stellen, waarbij het plan voorziet in de wijziging van de bestemming ‘recreatie’ naar ‘woongebied’;
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  De heren De Groot (SGP), Timmer (ChristenUnie) en Snoek (VVD) leggen namens hun fractie een stemverklaring af.

  00:27:29 - 00:27:40 - Theo Segers
  00:27:40 - 00:28:18 - Bas de Groot
  00:28:19 - 00:28:21 - Theo Segers
  00:28:21 - 00:28:40 - Leo Timmer
  00:28:40 - 00:28:42 - Theo Segers
  00:28:42 - 00:29:12 - Bert Snoek
  00:29:12 - 00:30:00 - Theo Segers
 8. 6.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan Facetherziening ‘buisleiding Hoornaar-MR Reijerscop’ vast te stellen, dat voorziet in de aanleg van een gastransportleiding vanaf Hoornaar naar Reijerscop bij Utrecht;
  2. de Nota Zienswijzen behorend bij het bestemmingsplan Facetherziening ‘buisleiding Hoornaar-MR Reijerscop’ vast te stellen;
  3. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een planschadeovereenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. het bestemmingsplan Facetherziening ‘buisleiding Hoornaar-MR Reijerscop’ vast te stellen, dat voorziet in de aanleg van een gastransportleiding vanaf Hoornaar naar Reijerscop bij Utrecht;
  2. de Nota Zienswijzen behorend bij het bestemmingsplan Facetherziening ‘buisleiding Hoornaar-MR Reijerscop’ vast te stellen;
  3. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een planschadeovereenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.
  00:29:35 - 00:30:00 - Theo Segers
 9. 6.c

  Stemuitslag

  voor 70%
  tegen 30%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)
  tegen
  Fractie Doe mee! Molenlanden (8)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan ‘Wijngaarden, t.o. Oosteinde 45’, dat voorziet in het verplaatsen van een woonstip van Botersloot 50 in Noordeloos naar perceel gemeente Wijngaarden, sectie A, nummer 795. tegenover Oosteinde 45 in Wijngaarden, vast te stellen;
  2. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (m.e.r.) niet noodzakelijk is, omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn;
  3. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan ‘Wijngaarden, t.o. Oosteinde 45’, dat voorziet in het verplaatsen van een woonstip van Botersloot 50 in Noordeloos naar perceel gemeente Wijngaarden, sectie A, nummer 795. tegenover Oosteinde 45 in Wijngaarden, vast te stellen;
  2. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (m.e.r.) niet noodzakelijk is, omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn;
  3. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

  De heer Van Rijn legt namens de fractie van Doe mee! een stemverklaring af.
  Het voorstel is aangenomen met 19 stemmen voor (SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, PM) en 8 stemmen tegen (Doe mee!).

  00:29:48 - 00:30:00 - Theo Segers
  00:30:00 - 00:30:35 - Ruud van Rijn
  00:30:35 - 00:32:26 - Theo Segers
 10. 6.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het bestemmingsplan ‘Molenaarsgraaf, Ocker Repelaerstraat’ (idn:NL.IMRO.1978. BPockerrepelaerMLN -VG01), vast te stellen, waarbij het plan voorziet in:
  a. de realisatie van één vrijstaande woning;
  b. de realisatie van één kwadrantwoning waarbinnen vier wooneenheden zijn toegestaan;
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. het bestemmingsplan ‘Molenaarsgraaf, Ocker Repelaerstraat’ (idn:NL.IMRO.1978. BPockerrepelaerMLN -VG01), vast te stellen, waarbij het plan voorziet in:
  a. de realisatie van één vrijstaande woning;
  b. de realisatie van één kwadrantwoning waarbinnen vier wooneenheden zijn toegestaan;
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  00:31:02 - 00:32:26 - Theo Segers
 11. 6.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De Gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  De grondexploitatie voor de uitbreiding van de woonwagenlocatie in Arkel te activeren.

  Besluit

  De Gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  De grondexploitatie voor de uitbreiding van de woonwagenlocatie in Arkel te activeren.

  00:31:15 - 00:32:26 - Theo Segers
 12. 6.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:


  Het Controleprotocol 2022 (bijlage 1) en het Normenkader 2022 (bijlage 2) vast te stellen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:


  Het Controleprotocol 2022 (bijlage 1) en het Normenkader 2022 (bijlage 2) vast te stellen.

  00:31:22 - 00:32:26 - Theo Segers
 13. 6.g

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Het beleid Misbruik en Oneigenlijk gebruik (bijlage 1) vast te stellen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. Het beleid Misbruik en Oneigenlijk gebruik (bijlage 1) vast te stellen.

  00:31:33 - 00:32:26 - Theo Segers
 14. 6.h

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. De extra inzet, die tijdelijk is toegevoegd aan het sociaal team om de wachtlijst terug te dringen, structureel te maken per 1 juli 2023;
  2. De hierbij horende kosten van € 104.800 voor de periode juli 2023 t/m december 2023 ten laste te brengen van de Algemene Reserve;
  3. De hierbij horende structurele kosten van € 221.418 per jaar vanaf 2024 te verwerken in de Begroting 2024.
  4. De opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage “financiële onderbouwing” behorende bij het voorliggend raadsvoorstel Personele capaciteit sociaal team Molenlanden te bekrachtigen

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. De extra inzet, die tijdelijk is toegevoegd aan het sociaal team om de wachtlijst terug te dringen, structureel te maken per 1 juli 2023;
  2. De hierbij horende kosten van € 104.800 voor de periode juli 2023 t/m december 2023 ten laste te brengen van de Algemene Reserve;
  3. De hierbij horende structurele kosten van € 221.418 per jaar vanaf 2024 te verwerken in de Begroting 2024.
  4. De opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage “financiële onderbouwing” behorende bij het voorliggend raadsvoorstel Personele capaciteit sociaal team Molenlanden te bekrachtigen
  00:31:47 - 00:32:26 - Theo Segers
 15. 6.i

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. €119.947,- extra beschikbaar te stellen voor de eenmalige implementatiekosten van het nieuwe EHRM-systeem met een totale last van €269.947,- en deze ten laste te brengen van de Algemene Reserve;
  2. Het budget voor de structurele licentiekosten voor het EHRM-systeem te verlagen van €95.000 euro naar €26.632 met ingang van 2024 voor een minimale periode van 4 jaar met optie tot twee keer 3 jaar verlenging.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. €119.947,- extra beschikbaar te stellen voor de eenmalige implementatiekosten van het nieuwe EHRM-systeem met een totale last van €269.947,- en deze ten laste te brengen van de Algemene Reserve;
  2. Het budget voor de structurele licentiekosten voor het EHRM-systeem te verlagen van €95.000 euro naar €26.632 met ingang van 2024 voor een minimale periode van 4 jaar met optie tot twee keer 3 jaar verlenging.
  00:31:55 - 00:32:26 - Theo Segers
 16. 7

  00:32:05 - 00:32:26 - Theo Segers
  00:33:20 - 00:35:24 - Theo Segers
  00:35:25 - 00:37:34 - Pieter Jacob Leenman
  00:37:38 - 00:37:57 - Theo Segers
  00:37:57 - 00:38:02 - Pieter Jacob Leenman
  00:38:02 - 00:38:13 - Theo Segers
  00:38:13 - 00:39:12 - Pieter Jacob Leenman
  00:39:12 - 00:39:26 - Theo Segers
  00:39:26 - 00:39:41 - Arno van den Hof
  00:39:41 - 00:39:58 - Theo Segers
  00:39:58 - 00:40:31 - Ferry van der Koelen
  00:40:31 - 00:40:37 - Theo Segers
  00:40:37 - 00:42:03 - Joke van de Graaf
  00:42:03 - 00:42:07 - Theo Segers
  00:42:07 - 00:42:43 - Adrie Tukker
  00:42:43 - 00:42:47 - Theo Segers
  00:42:47 - 00:45:17 - Sanne Zijlstra
  00:45:17 - 00:45:30 - Theo Segers
  00:45:30 - 00:50:00 - Inspreker/Wethouder
  00:50:00 - 00:50:10 - Theo Segers
  00:50:11 - 00:50:12 - Theo Segers
  00:50:12 - 00:51:34 - Joke van de Graaf
  00:51:36 - 00:51:39 - Theo Segers
  00:51:39 - 00:53:05 - Inspreker/Wethouder
  00:53:05 - 00:53:35 - Theo Segers
  00:53:37 - 00:54:02 - Sanne Zijlstra
  00:54:02 - 00:54:10 - Theo Segers
  00:54:10 - 00:54:37 - Adrie Tukker
  00:54:37 - 00:54:48 - Theo Segers
  00:54:48 - 00:55:37 - Arno van den Hof
  00:55:37 - 00:55:39 - Theo Segers
  00:55:40 - 00:56:06 - Ferry van der Koelen
  00:56:06 - 00:57:20 - Theo Segers
  00:57:20 - 00:57:39 - Sanne Zijlstra
  00:57:39 - 00:58:02 - Theo Segers
  00:58:19 - 00:58:51 - Theo Segers
  00:58:51 - 01:02:03 - Harry Stam
  01:02:03 - 01:02:32 - Theo Segers
  01:02:32 - 01:02:56 - Jan-Arie Koorevaar
  01:02:56 - 01:02:57 - Theo Segers
  01:02:57 - 01:04:03 - Jan-Arie Koorevaar
  01:04:03 - 01:04:06 - Theo Segers
  01:04:06 - 01:07:17 - Arno van den Hof
  01:07:18 - 01:07:23 - Theo Segers
  01:07:23 - 01:08:16 - Ferry van der Koelen
  01:08:16 - 01:08:24 - Theo Segers
  01:08:25 - 01:08:55 - Ruud van Rijn
  01:08:56 - 01:08:57 - Theo Segers
  01:08:57 - 01:09:21 - Harry Stam
  01:09:21 - 01:09:23 - Corné Egas
  01:09:23 - 01:09:26 - Theo Segers
  01:09:26 - 01:09:49 - Theo Segers
  01:09:49 - 01:09:50 - Harry Stam
  01:09:50 - 01:09:58 - Theo Segers
  01:09:58 - 01:10:06 - Harry Stam
  01:10:06 - 01:10:07 - Harry Stam
  01:10:07 - 01:10:34 - Ruud van Rijn
  01:10:34 - 01:10:37 - Harry Stam
  01:10:37 - 01:10:46 - Harry Stam
  01:10:46 - 01:11:02 - Ruud van Rijn
  01:11:02 - 01:11:03 - Harry Stam
  01:11:03 - 01:11:09 - Theo Segers
  01:11:09 - 01:11:28 - Maarten Klink
  01:11:28 - 01:11:43 - Theo Segers
  01:11:43 - 01:11:44 - Harry Stam
  01:11:44 - 01:11:45 - Theo Segers
  01:11:45 - 01:12:05 - Harry Stam
  01:12:06 - 01:12:09 - Theo Segers
  01:12:09 - 01:12:13 - Harry Stam
  01:12:13 - 01:12:15 - Jan-Arie Koorevaar
  01:12:15 - 01:13:47 - Jan-Arie Koorevaar
  01:13:47 - 01:13:48 - Theo Segers
  01:13:48 - 01:13:53 - Corné Egas
  01:13:53 - 01:13:54 - Theo Segers
  01:13:54 - 01:13:58 - Corné Egas
  01:13:58 - 01:14:12 - Theo Segers
  01:14:12 - 01:14:39 - Harry Stam
  01:14:41 - 01:14:46 - Theo Segers
  01:14:46 - 01:19:28 - Corné Egas
  01:19:28 - 01:19:32 - Theo Segers
  01:19:32 - 01:20:25 - Ruud van Rijn
  01:20:25 - 01:20:34 - Theo Segers
  01:20:34 - 01:20:35 - Harry Stam
  01:20:35 - 01:21:08 - Harry Stam
  01:21:08 - 01:21:12 - Theo Segers
  01:21:12 - 01:21:13 - Ruud van Rijn
  01:21:13 - 01:21:15 - Jan-Arie Koorevaar
  01:21:15 - 01:22:52 - Jan-Arie Koorevaar
  01:22:52 - 01:23:06 - Theo Segers
  01:23:06 - 01:23:40 - Corné Egas
  01:23:40 - 01:23:41 - Theo Segers
  01:23:41 - 01:23:45 - Corné Egas
  01:23:45 - 01:23:47 - Jan-Arie Koorevaar
  01:23:47 - 01:24:01 - Theo Segers
  01:24:01 - 01:24:41 - Jan-Arie Koorevaar
  01:24:41 - 01:24:44 - Theo Segers
  01:24:44 - 01:25:19 - Harry Stam
  01:25:19 - 01:25:35 - Theo Segers
  01:25:35 - 01:29:06 - Inspreker/Wethouder
  01:29:06 - 01:29:24 - Theo Segers
  01:29:36 - 01:29:37 - Theo Segers
  01:29:37 - 01:29:59 - Inspreker/Wethouder
  01:29:59 - 01:30:33 - Corné Egas
  01:30:33 - 01:31:47 - Inspreker/Wethouder
  01:31:47 - 01:31:48 - Theo Segers
  01:31:48 - 01:31:49 - Harry Stam
  01:31:49 - 01:31:57 - Theo Segers
  01:31:57 - 01:32:00 - Harry Stam
  01:32:00 - 01:32:37 - Inspreker/Wethouder
  01:32:37 - 01:32:44 - Theo Segers
  01:32:44 - 01:33:10 - Theo Segers
  01:33:10 - 01:33:16 - Inspreker/Wethouder
  01:33:16 - 01:33:18 - Theo Segers
  01:33:18 - 01:35:15 - Inspreker/Wethouder
  01:35:15 - 01:35:19 - Theo Segers
  01:35:19 - 01:36:05 - Harry Stam
  01:36:05 - 01:36:17 - Inspreker/Wethouder
  01:36:17 - 01:36:18 - Theo Segers
  01:36:18 - 01:36:19 - Harry Stam
  01:36:19 - 01:36:20 - Theo Segers
  01:36:20 - 01:36:31 - Theo Segers
  01:36:31 - 01:37:10 - Inspreker/Wethouder
  01:37:10 - 01:37:15 - Theo Segers
  01:37:15 - 01:37:16 - Inspreker/Wethouder
  01:37:16 - 01:37:28 - Harry Stam
  01:37:28 - 01:37:29 - Theo Segers
  01:37:29 - 01:37:30 - Harry Stam
  01:37:30 - 01:38:16 - Theo Segers
  01:38:16 - 01:38:17 - Theo Segers
  01:38:17 - 01:38:22 - Jan-Arie Koorevaar
  01:38:22 - 01:38:23 - Inspreker/Wethouder
  01:38:23 - 01:39:15 - Jan-Arie Koorevaar
  01:39:15 - 01:39:31 - Theo Segers
  01:39:31 - 01:39:53 - Inspreker/Wethouder
  01:39:53 - 01:40:06 - Theo Segers
  01:40:06 - 01:40:48 - Harry Stam
  01:40:48 - 01:41:03 - Theo Segers
  01:41:03 - 01:41:12 - Inspreker/Wethouder
  01:41:12 - 01:41:14 - Theo Segers
  01:41:14 - 01:42:30 - Inspreker/Wethouder
  01:42:30 - 01:42:52 - Theo Segers
  01:48:27 - 01:48:29 - Jan-Arie Koorevaar
  01:56:09 - 01:56:10 - Theo Segers
  01:56:11 - 01:56:12 - Theo Segers
  01:56:12 - 01:56:37 - Corné Egas
  01:56:37 - 01:57:51 - Harry Stam
  01:57:51 - 01:58:13 - Theo Segers
  01:58:13 - 02:04:10 - Jonette Korevaar
  02:04:11 - 02:04:14 - Theo Segers
  02:04:14 - 02:06:08 - Wietse Blok
  02:06:08 - 02:06:12 - Theo Segers
  02:06:13 - 02:06:34 - Ferry van der Koelen
  02:06:34 - 02:06:40 - Theo Segers
  02:06:40 - 02:09:16 - Leo Timmer
  02:09:16 - 02:09:20 - Theo Segers
  02:09:20 - 02:11:35 - Wilma de Moel
  02:11:35 - 02:11:37 - Theo Segers
  02:11:37 - 02:12:09 - Jonette Korevaar
  02:12:09 - 02:12:40 - Wilma de Moel
  02:12:40 - 02:12:41 - Theo Segers
  02:12:41 - 02:12:42 - Wilma de Moel
  02:12:42 - 02:12:44 - Theo Segers
  02:12:45 - 02:13:23 - Jonette Korevaar
  02:13:23 - 02:13:42 - Theo Segers
  02:13:42 - 02:14:00 - Wietse Blok
  02:14:01 - 02:14:06 - Wilma de Moel
  02:14:06 - 02:14:28 - Wietse Blok
  02:14:29 - 02:15:33 - Wilma de Moel
  02:15:33 - 02:15:36 - Theo Segers
  02:15:36 - 02:16:15 - Jonette Korevaar
  02:16:15 - 02:16:26 - Theo Segers
  02:16:26 - 02:16:38 - Wilma de Moel
  02:16:38 - 02:16:47 - Theo Segers
  02:16:47 - 02:18:19 - Jonette Korevaar
  02:18:19 - 02:18:22 - Theo Segers
  02:18:22 - 02:18:40 - Wilma de Moel
  02:18:42 - 02:18:44 - Theo Segers
  02:18:44 - 02:19:30 - Wietse Blok
  02:19:30 - 02:19:34 - Theo Segers
  02:19:34 - 02:19:35 - Wilma de Moel
  02:19:35 - 02:19:36 - Theo Segers
  02:19:36 - 02:19:48 - Wilma de Moel
  02:19:48 - 02:19:50 - Theo Segers
  02:19:50 - 02:19:57 - Bert Snoek
  02:19:57 - 02:20:09 - Theo Segers
  02:20:09 - 02:22:41 - Bert Snoek
  02:22:45 - 02:23:08 - Theo Segers
  02:23:08 - 02:25:56 - Inspreker/Wethouder
  02:25:56 - 02:26:02 - Bert Snoek
  02:26:02 - 02:26:07 - Theo Segers
  02:26:07 - 02:27:51 - Inspreker/Wethouder
  02:27:51 - 02:28:00 - Theo Segers
  02:28:00 - 02:29:00 - Jonette Korevaar
  02:29:00 - 02:29:02 - Theo Segers
  02:29:02 - 02:29:13 - Inspreker/Wethouder
  02:29:13 - 02:29:19 - Wietse Blok
  02:29:19 - 02:29:34 - Inspreker/Wethouder
  02:29:34 - 02:29:37 - Theo Segers
  02:29:37 - 02:29:38 - Leo Timmer
  02:29:38 - 02:30:02 - Theo Segers
  02:30:02 - 02:30:22 - Inspreker/Wethouder
  02:30:22 - 02:30:24 - Theo Segers
  02:30:24 - 02:30:32 - Wilma de Moel
  02:30:32 - 02:30:43 - Theo Segers
  02:30:43 - 02:31:10 - Wietse Blok
  02:31:10 - 02:32:28 - Jonette Korevaar
  02:32:29 - 02:32:30 - Theo Segers
  02:32:30 - 02:34:13 - Wilma de Moel
  02:34:13 - 02:34:18 - Theo Segers
  02:34:18 - 02:34:53 - Wietse Blok
  02:34:53 - 02:35:00 - Theo Segers
  02:35:00 - 02:36:02 - Wilma de Moel
  02:36:02 - 02:36:04 - Theo Segers
  02:36:04 - 02:36:06 - Wietse Blok
  02:36:06 - 02:36:07 - Theo Segers
  02:36:07 - 02:36:09 - Wietse Blok
  02:36:09 - 02:36:11 - Theo Segers
  02:36:11 - 02:36:25 - Wietse Blok
  02:36:25 - 02:36:28 - Theo Segers
  02:36:28 - 02:36:47 - Jonette Korevaar
  02:36:47 - 02:37:08 - Theo Segers
  02:37:08 - 02:37:09 - Wilma de Moel
  02:37:09 - 02:37:10 - Theo Segers
  02:37:10 - 02:37:23 - Wilma de Moel
  02:37:23 - 02:37:25 - Theo Segers
  02:52:23 - 02:53:12 - Theo Segers
  02:54:03 - 02:54:05 - Bob Brokking
  02:54:36 - 02:55:02 - Theo Segers
  02:55:02 - 02:55:29 - Wilma de Moel
  02:55:30 - 02:55:32 - Theo Segers
  02:55:32 - 02:56:29 - Jonette Korevaar
  02:56:29 - 02:56:31 - Bert Snoek
  02:56:31 - 02:56:43 - Bert Snoek
  02:56:43 - 02:56:44 - Theo Segers
  02:56:44 - 02:57:00 - Jonette Korevaar
  02:57:00 - 02:57:31 - Theo Segers
  02:57:31 - 02:58:29 - Wilma de Moel
  02:58:30 - 02:59:17 - Theo Segers
  02:59:17 - 02:59:18 - Wietse Blok
  02:59:18 - 02:59:23 - Theo Segers
  02:59:23 - 03:02:18 - Wietse Blok
  03:02:18 - 03:02:23 - Theo Segers
  03:02:23 - 03:02:45 - Bert Snoek
  03:02:45 - 03:02:49 - Theo Segers
  03:02:52 - 03:05:43 - Joke van de Graaf
  03:05:43 - 03:05:51 - Theo Segers
  03:05:51 - 03:06:35 - Jonette Korevaar
  03:06:35 - 03:06:39 - Theo Segers
  03:06:39 - 03:07:39 - Harry Stam
  03:07:39 - 03:07:43 - Wietse Blok
  03:07:43 - 03:08:26 - Wietse Blok
  03:08:26 - 03:08:29 - Wietse Blok
  03:08:29 - 03:08:30 - Wietse Blok
  03:08:30 - 03:09:34 - Theo Segers
  03:09:34 - 03:10:29 - Ferry van der Koelen
  03:10:29 - 03:10:50 - Theo Segers
  03:10:50 - 03:11:12 - Inspreker/Wethouder
  03:11:12 - 03:11:21 - Jonette Korevaar
  03:11:21 - 03:14:22 - Inspreker/Wethouder
  03:14:22 - 03:14:23 - Wietse Blok
  03:14:23 - 03:15:04 - Inspreker/Wethouder
  03:15:04 - 03:15:06 - Theo Segers
  03:15:06 - 03:15:39 - Wietse Blok
  03:15:39 - 03:15:41 - Theo Segers
  03:15:41 - 03:15:42 - Inspreker/Wethouder
  03:15:42 - 03:15:44 - Wietse Blok
  03:15:44 - 03:15:46 - Inspreker/Wethouder
  03:15:46 - 03:15:50 - Theo Segers
  03:15:50 - 03:15:58 - Joke van de Graaf
  03:15:58 - 03:16:27 - Joke van de Graaf
  03:16:27 - 03:16:28 - Theo Segers
  03:16:28 - 03:16:29 - Theo Segers
  03:16:29 - 03:16:44 - Harry Stam
  03:16:44 - 03:16:45 - Inspreker/Wethouder
  03:16:45 - 03:16:47 - Theo Segers
  03:16:47 - 03:17:21 - Inspreker/Wethouder
  03:17:21 - 03:17:40 - Harry Stam
  03:17:40 - 03:17:41 - Inspreker/Wethouder
  03:17:41 - 03:17:56 - Theo Segers
  03:17:56 - 03:18:15 - Bert Snoek
  03:18:15 - 03:18:31 - Bert Snoek
  03:18:31 - 03:19:01 - Theo Segers
  03:19:01 - 03:19:28 - Theo Segers
  03:19:28 - 03:20:01 - Wietse Blok
  03:20:01 - 03:20:06 - Theo Segers
  03:20:06 - 03:20:18 - Jonette Korevaar
  03:20:18 - 03:20:33 - Theo Segers
  03:20:36 - 03:20:41 - Theo Segers
  03:20:41 - 03:21:17 - Ferry van der Koelen
  03:21:17 - 03:21:19 - Theo Segers
  03:21:19 - 03:21:26 - Bert Snoek
  03:21:26 - 03:21:29 - Theo Segers
  03:21:29 - 03:21:32 - Bert Snoek
  03:21:32 - 03:22:21 - Theo Segers
  03:22:23 - 03:22:24 - Theo Segers
  03:22:24 - 03:23:07 - Theo Segers
 17. 7.a

  De heer Snoek neemt bij dit agendapunt het voorzitterschap omdat burgemeester Segers portefeuillehouder is.

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)
  tegen
  Fractie ChristenUnie (5)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. kennis te nemen van het rekenkamerrapport Burgerpeiling Molenlanden
  2. de adviezen uit het rekenkamerrapport over te nemen en hierover als raad nader met het college in gesprek te gaan en eventuele concrete vervolgacties af te spreken

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. kennis te nemen van het rekenkamerrapport Burgerpeiling Molenlanden;
  2. de adviezen uit het rekenkamerrapport over te nemen en hierover als raad nader met het college in gesprek te gaan en eventuele concrete vervolgacties af te spreken;
  3. opdracht te geven aan het college om:
        a. naar aanleiding van deze eerste Burgerpeiling een voorstel aan de
             raad te doen over het ambitieniveau van de gemeente Molenlanden,
             in de vorm van streefcijfers voor de 4 hoofdthema’s zoals verwoord
             in het rapport (het woon- & leefklimaat, de relatie tussen inwoners
             en de gemeente, de gemeentelijke dienstverlening en zorg &
             welzijn);
        b. de burgerpeiling elke 2 jaar te herhalen en het benodigde budget in
             de betreffende jaren op te nemen in de begroting;
        c. de uitkomsten van deze burgerpeilingen te delen ter bespreking in de
             gemeenteraad;
        d. de raad voor het zomerreces te informeren over de manier waarop
             uitvoering wordt gegeven aan dit amendement, en indien dit de
             kaderstellende rol van de raad raakt, hierover een raadsvoorstel aan
             de raad voor te leggen.
        e. ten aanzien van de onvoldoende op het thema relatie inwoners en
             gemeente alvast proactief te acteren, vooruitlopende op de
             uitvoering van dit amendement.

  Het voorstel wordt aangenomen met 22 stemmen voor (SGP, VVD, Doe mee!, CDA en PM) en 5 stemmen tegen (ChristenUnie).
  Mevrouw Zijlstra legt namens de ChristenUnie een stemverklaring af.

  00:33:24 - 00:35:24 - Theo Segers
  00:35:25 - 00:37:34 - Pieter Jacob Leenman
  00:37:38 - 00:37:57 - Theo Segers
  00:37:57 - 00:38:02 - Pieter Jacob Leenman
  00:38:02 - 00:38:13 - Theo Segers
  00:38:13 - 00:39:12 - Pieter Jacob Leenman
  00:39:12 - 00:39:26 - Theo Segers
  00:39:26 - 00:39:41 - Arno van den Hof
  00:39:41 - 00:39:58 - Theo Segers
  00:39:58 - 00:40:31 - Ferry van der Koelen
  00:40:31 - 00:40:37 - Theo Segers
  00:40:37 - 00:42:03 - Joke van de Graaf
  00:42:03 - 00:42:07 - Theo Segers
  00:42:07 - 00:42:43 - Adrie Tukker
  00:42:43 - 00:42:47 - Theo Segers
  00:42:47 - 00:45:17 - Sanne Zijlstra
  00:45:17 - 00:45:30 - Theo Segers
  00:45:30 - 00:50:00 - Inspreker/Wethouder
  00:50:00 - 00:50:10 - Theo Segers
  00:50:11 - 00:50:12 - Theo Segers
  00:50:12 - 00:51:34 - Joke van de Graaf
  00:51:36 - 00:51:39 - Theo Segers
  00:51:39 - 00:53:05 - Inspreker/Wethouder
  00:53:05 - 00:53:35 - Theo Segers
  00:53:37 - 00:54:02 - Sanne Zijlstra
  00:54:02 - 00:54:10 - Theo Segers
  00:54:10 - 00:54:37 - Adrie Tukker
  00:54:37 - 00:54:48 - Theo Segers
  00:54:48 - 00:55:37 - Arno van den Hof
  00:55:37 - 00:55:39 - Theo Segers
  00:55:40 - 00:56:06 - Ferry van der Koelen
  00:56:06 - 00:57:20 - Theo Segers
  00:57:20 - 00:57:39 - Sanne Zijlstra
  00:57:39 - 00:58:02 - Theo Segers
  00:58:19 - 00:58:51 - Theo Segers
  00:58:51 - 01:02:03 - Harry Stam
  01:02:03 - 01:02:32 - Theo Segers
  01:02:32 - 01:02:56 - Jan-Arie Koorevaar
  01:02:56 - 01:02:57 - Theo Segers
  01:02:57 - 01:04:03 - Jan-Arie Koorevaar
  01:04:03 - 01:04:06 - Theo Segers
  01:04:06 - 01:07:17 - Arno van den Hof
  01:07:18 - 01:07:23 - Theo Segers
  01:07:23 - 01:08:16 - Ferry van der Koelen
  01:08:16 - 01:08:24 - Theo Segers
  01:08:25 - 01:08:55 - Ruud van Rijn
  01:08:56 - 01:08:57 - Theo Segers
  01:08:57 - 01:09:21 - Harry Stam
  01:09:21 - 01:09:23 - Corné Egas
  01:09:23 - 01:09:26 - Theo Segers
  01:09:26 - 01:09:49 - Theo Segers
  01:09:49 - 01:09:50 - Harry Stam
  01:09:50 - 01:09:58 - Theo Segers
  01:09:58 - 01:10:06 - Harry Stam
  01:10:06 - 01:10:07 - Harry Stam
  01:10:07 - 01:10:34 - Ruud van Rijn
  01:10:34 - 01:10:37 - Harry Stam
  01:10:37 - 01:10:46 - Harry Stam
  01:10:46 - 01:11:02 - Ruud van Rijn
  01:11:02 - 01:11:03 - Harry Stam
  01:11:03 - 01:11:09 - Theo Segers
  01:11:09 - 01:11:28 - Maarten Klink
  01:11:28 - 01:11:43 - Theo Segers
  01:11:43 - 01:11:44 - Harry Stam
  01:11:44 - 01:11:45 - Theo Segers
  01:11:45 - 01:12:05 - Harry Stam
  01:12:06 - 01:12:09 - Theo Segers
  01:12:09 - 01:12:13 - Harry Stam
  01:12:13 - 01:12:15 - Jan-Arie Koorevaar
  01:12:15 - 01:13:47 - Jan-Arie Koorevaar
  01:13:47 - 01:13:48 - Theo Segers
  01:13:48 - 01:13:53 - Corné Egas
  01:13:53 - 01:13:54 - Theo Segers
  01:13:54 - 01:13:58 - Corné Egas
  01:13:58 - 01:14:12 - Theo Segers
  01:14:12 - 01:14:39 - Harry Stam
  01:14:41 - 01:14:46 - Theo Segers
  01:14:46 - 01:19:28 - Corné Egas
  01:19:28 - 01:19:32 - Theo Segers
  01:19:32 - 01:20:25 - Ruud van Rijn
  01:20:25 - 01:20:34 - Theo Segers
  01:20:34 - 01:20:35 - Harry Stam
  01:20:35 - 01:21:08 - Harry Stam
  01:21:08 - 01:21:12 - Theo Segers
  01:21:12 - 01:21:13 - Ruud van Rijn
  01:21:13 - 01:21:15 - Jan-Arie Koorevaar
  01:21:15 - 01:22:52 - Jan-Arie Koorevaar
  01:22:52 - 01:23:06 - Theo Segers
  01:23:06 - 01:23:40 - Corné Egas
  01:23:40 - 01:23:41 - Theo Segers
  01:23:41 - 01:23:45 - Corné Egas
  01:23:45 - 01:23:47 - Jan-Arie Koorevaar
  01:23:47 - 01:24:01 - Theo Segers
  01:24:01 - 01:24:41 - Jan-Arie Koorevaar
  01:24:41 - 01:24:44 - Theo Segers
  01:24:44 - 01:25:19 - Harry Stam
  01:25:19 - 01:25:35 - Theo Segers
  01:25:35 - 01:29:06 - Inspreker/Wethouder
  01:29:06 - 01:29:24 - Theo Segers
  01:29:36 - 01:29:37 - Theo Segers
  01:29:37 - 01:29:59 - Inspreker/Wethouder
  01:29:59 - 01:30:33 - Corné Egas
  01:30:33 - 01:31:47 - Inspreker/Wethouder
  01:31:47 - 01:31:48 - Theo Segers
  01:31:48 - 01:31:49 - Harry Stam
  01:31:49 - 01:31:57 - Theo Segers
  01:31:57 - 01:32:00 - Harry Stam
  01:32:00 - 01:32:37 - Inspreker/Wethouder
  01:32:37 - 01:32:44 - Theo Segers
  01:32:44 - 01:33:10 - Theo Segers
  01:33:10 - 01:33:16 - Inspreker/Wethouder
  01:33:16 - 01:33:18 - Theo Segers
  01:33:18 - 01:35:15 - Inspreker/Wethouder
  01:35:15 - 01:35:19 - Theo Segers
  01:35:19 - 01:36:05 - Harry Stam
  01:36:05 - 01:36:17 - Inspreker/Wethouder
  01:36:17 - 01:36:18 - Theo Segers
  01:36:18 - 01:36:19 - Harry Stam
  01:36:19 - 01:36:20 - Theo Segers
  01:36:20 - 01:36:31 - Theo Segers
  01:36:31 - 01:37:10 - Inspreker/Wethouder
  01:37:10 - 01:37:15 - Theo Segers
  01:37:15 - 01:37:16 - Inspreker/Wethouder
  01:37:16 - 01:37:28 - Harry Stam
  01:37:28 - 01:37:29 - Theo Segers
  01:37:29 - 01:37:30 - Harry Stam
  01:37:30 - 01:38:16 - Theo Segers
  01:38:16 - 01:38:17 - Theo Segers
  01:38:17 - 01:38:22 - Jan-Arie Koorevaar
  01:38:22 - 01:38:23 - Inspreker/Wethouder
  01:38:23 - 01:39:15 - Jan-Arie Koorevaar
  01:39:15 - 01:39:31 - Theo Segers
  01:39:31 - 01:39:53 - Inspreker/Wethouder
  01:39:53 - 01:40:06 - Theo Segers
  01:40:06 - 01:40:48 - Harry Stam
  01:40:48 - 01:41:03 - Theo Segers
  01:41:03 - 01:41:12 - Inspreker/Wethouder
  01:41:12 - 01:41:14 - Theo Segers
  01:41:14 - 01:42:30 - Inspreker/Wethouder
  01:42:30 - 01:42:52 - Theo Segers
  01:48:27 - 01:48:29 - Jan-Arie Koorevaar
  01:56:09 - 01:56:10 - Theo Segers
  01:56:11 - 01:56:12 - Theo Segers
  01:56:12 - 01:56:37 - Corné Egas
  01:56:37 - 01:57:51 - Harry Stam
  01:57:51 - 01:58:13 - Theo Segers
 18. 7.a.a

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)
  tegen
  Fractie ChristenUnie (5)

  Amendementen

  Titel
  A2023-03 2-jaarlijks herhalen en streefcijfers n.a.v. rekenkamerrapport burgerpeiling
 19. 7.b

  Na debat wordt de vergadering van 21.14 tot 21.27 uur geschorst.
  Na de schorsing wordt de motie M2023-04 ‘groene leges’ ingetrokken.

  Moties

  Titel
  M2023-04 ChristenUnie-CDA Groene Leges - ingetrokken

  Toezeggingen

  Titel
  Duurzaamheidsmaatregelen woningen vergunningsvrij
 20. 7.c

  Na debat wordt de vergadering geschorst van 22.08 tot 22.25 uur.


  Na de schorsing wordt beslispunt 2 gewijzigd in:
  in overleg met de provincie een voorstel te doen om van de streek- en buurtbussen een beter betaalbaar alternatief te maken; bijvoorbeeld door enkel een laag instaptarief (zonder kilometerprijs) te hanteren.
  Verder wordt de titel van de motie gewijzigd in: groene en gele bussen goedkoop.
  Door deze wijzigingen dienen ook de fracties van Doe mee! en VVD de aangepaste motie mede in.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Moties

  Titel
  M2023-05 CDA-SGP-PM-CU-Doe mee!-VVD groene en gele bussen goedkoop
 21. 7.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Moties

  Titel
  M2023-06 SGP-VVD Graafzaal opknappen - unaniem aangenomen

  Toezeggingen

  Titel
  M2023-06 Opknappen Graafzaal
 22. 8

  Zoals bij de vaststelling van de agenda besloten, worden de deuren gesloten en de uitzending gestopt, zodat de beraadslagingen in beslotenheid plaats kunnen vinden.
  Na enkele minuten worden de deuren weer geopend en is de vergadering weer openbaar.
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de lijst ingekomen stukken ongewijzigd vast te stellen.

 23. 9

  De vergadering is om 23.05 uur gesloten.