Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 19 september 2023

19:30 - 23:59
Locatie

Bleskensgraaf, de Spil - raadzaal

Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Een raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:03:02 - 00:03:06 - Corné Egas
  00:03:20 - 00:06:56 - De heer Theo Segers
  00:06:56 - 00:06:58 - Wietse Blok
  00:06:58 - 00:07:00 - De heer Theo Segers
  00:07:00 - 00:07:04 - Wietse Blok
  00:07:04 - 00:07:06 - De heer Theo Segers
  00:07:07 - 00:07:23 - Wietse Blok
  00:07:25 - 00:08:00 - De heer Theo Segers
  00:08:00 - 00:08:35 - Bert Snoek
  00:08:36 - 00:08:43 - De heer Theo Segers
  00:08:43 - 00:08:51 - Wout de Jong
  00:08:51 - 00:09:01 - De heer Theo Segers
  00:09:01 - 00:09:20 - Jan Arie Koorevaar
  00:09:20 - 00:12:19 - De heer Theo Segers
 2. 2

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  Tot wethouder van de gemeente Molenlanden te benoemen de heer M. F. van Helden (1 fte)

  00:09:53 - 00:12:19 - De heer Theo Segers
  00:12:47 - 00:13:04 - De heer Theo Segers
  00:13:39 - 00:13:45 - De heer Theo Segers
  00:17:58 - 00:18:15 - De heer Theo Segers
  00:18:15 - 00:18:36 - Sanne Zijlstra-van den Hof
  00:18:38 - 00:19:57 - De heer Theo Segers
  00:19:58 - 00:20:19 - Maarten van Helden
  00:20:19 - 00:20:55 - Marjolein Teunissen
  00:20:55 - 00:21:25 - Maarten van Helden
  00:22:03 - 00:27:29 - De heer Theo Segers
  00:27:29 - 00:30:21 - Maarten van Helden
  00:30:21 - 00:30:24 - De heer Theo Segers
  00:30:24 - 00:31:03 - Maarten van Helden
  00:36:31 - 00:37:29 - De heer Theo Segers
  00:37:32 - 00:39:07 - De heer Theo Segers
  00:39:07 - 00:42:11 - Bob Brokking
 3. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (5), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)
 4. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (5), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)
 5. 5

  00:39:21 - 00:42:11 - Bob Brokking
  00:42:11 - 00:42:34 - De heer Theo Segers
  00:42:44 - 00:44:26 - Arco Bikker
  00:44:26 - 00:44:40 - De heer Theo Segers
  00:44:40 - 00:45:59 - Mario de Lijster
  00:45:59 - 00:46:09 - De heer Theo Segers
  00:46:23 - 00:48:51 - Jan Lock
  00:48:51 - 00:49:00 - De heer Theo Segers
  00:49:00 - 00:49:01 - Wout de Jong
  00:49:01 - 00:49:08 - Wout de Jong
  00:49:08 - 00:49:16 - De heer Theo Segers
  00:49:16 - 00:50:38 - Wout de Jong
  00:50:38 - 00:50:46 - De heer Theo Segers
  00:50:46 - 00:50:50 - Wout de Jong
  00:50:50 - 00:51:00 - De heer Theo Segers
  00:51:04 - 00:51:07 - De heer Theo Segers
  00:51:07 - 00:51:29 - Arco Bikker
  00:51:29 - 00:51:32 - De heer Theo Segers
  00:51:32 - 00:51:35 - Wout de Jong
  00:51:38 - 00:53:40 - Pieter van Bruggen
  00:53:42 - 00:53:55 - De heer Theo Segers
  00:54:08 - 00:57:46 - De heer Theo Segers
  00:57:46 - 00:57:53 - Bert Snoek
  00:57:53 - 00:57:54 - De heer Theo Segers
  00:57:54 - 00:58:41 - Wilma de Moel
  00:58:42 - 00:58:45 - Bert Snoek
  00:58:45 - 00:59:55 - De heer Theo Segers
  00:59:56 - 01:00:06 - Bert Snoek
  01:00:08 - 01:00:19 - De heer Theo Segers
  01:00:19 - 01:01:05 - Maarten Klink
  01:01:07 - 01:01:13 - De heer Theo Segers
  01:01:13 - 01:01:15 - Bob Brokking
  01:01:15 - 01:01:17 - De heer Theo Segers
  01:01:17 - 01:02:01 - Corné Egas
  01:02:01 - 01:02:07 - De heer Theo Segers
  01:02:07 - 01:02:51 - Corné Egas
  01:02:51 - 01:04:56 - De heer Theo Segers
  01:04:56 - 01:05:24 - Wout de Jong
  01:05:24 - 01:05:25 - De heer Theo Segers
  01:05:25 - 01:05:32 - Wout de Jong
  01:05:32 - 01:07:14 - De heer Theo Segers
  01:07:14 - 01:07:37 - Harmen Akkerman
  01:07:37 - 01:08:06 - De heer Theo Segers
  01:08:06 - 01:09:14 - Jonette Korevaar-den Besten
  01:09:14 - 01:10:52 - De heer Theo Segers
  01:10:52 - 01:12:10 - Wout de Jong
  01:12:10 - 01:13:58 - De heer Theo Segers
 6. 6
  HAMERSTUKKEN
 7. 6.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (5), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het bestemmingsplan ‘Oud-Alblas, Noordzijde 16’ (idn: IMRO.1978.BPnoordzijde16ABS -
  VG01), vast te stellen, waarbij het plan toeziet op het verwijderen van de
  enkelbestemming ‘Agrarisch met Waarden’ en het vergroten van de enkelbestemming
  ‘Wonen’ waarbij met het toevoegen van een tweede bouwvlak op het perceel de realisatie
  van één ondergeschikte schuurwoning met een maximale inhoud van 633,75 m3
  (inclusief aan- uit- en bijgebouwen) mogelijk wordt gemaakt;
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

 8. 6.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (5), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het bestemmingsplan ‘Oud-Alblas, tegenover Oosteinde 60’ (idn: NL.IMRO.1978.
  BPtoosteinde60ABS -VG01), vast te stellen, waarbij het plan toeziet op de sloop van 154
  m2 voormalige agrarische bebouwing, van het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’
  naar de bestemming ‘Wonen’ en de bestemming 'Tuin’ ten dienste van de realisatie van
  één vrijstaande woning;
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is

 9. 6.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (5), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan ‘Giessenburg, A.M.A. van Langeraadweg 8’ (idn:
  NL.IMRO.1978.BPlangeraadweg8GSB-VG01) vast te stellen, het plan voorziet in het
  ruimtelijk mogelijk maken van het saneren van een agrarische bedrijfslocatie, het op
  diezelfde plek realiseren van 3 nieuwe woningen en het omzetten van 2
  bedrijfswoningen naar burgerwoningen;
  2. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een
  gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld

 10. 6.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (5), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het bestemmingsplan ‘Goudriaan, Zuidzijde 139’, dat voorziet in de toevoeging van twee
  wooneenheden in een bestaande woonboerderij, vast te stellen;
  2. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (m.e.r.) niet noodzakelijk is,
  omdat van de gewenste ontwikkeling geen nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten
  zijn;
  3. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te
  stellen.

 11. 6.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (5), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. In te stemmen met de voorgestelde Begrotingswijziging 2023 van de gemeenschappelijke regeling
  Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid maar in de zienswijze op te roepen tot terughoudendheid met
  verdere verhogingen van de gemeentelijke bijdrage.

 12. 6.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (5), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Het college de opdracht te geven om het Molenwaards Kookboek en de Omgevingsvisie
  Giessenlanden te actualiseren tot een nieuw document waarbij aanvullend op de huidige
  documenten wordt ingezet op:
  a. Opstellen van beeldkwaliteitskaders voor ‘kwetsbare linten’ als richtlijn voor een
  goede beeldkwaliteit van de bebouwing in relatie tot bewaking van de
  landschapskwaliteit.
  b. Om bebouwing niet standaard in de eerste lijn te realiseren, maar dit op basis van
  de openheid / kwaliteit van het totale lint te bepalen.
  c. Een goede inpassing van het gebruik van agrarische gronden voor het houden en
  verblijven van hobbydieren, zoals paarden, schapen en geiten.
  d. Bescherming van de directe omgeving van (toekomstige) monumenten en stads-
  of dorpsgezichten en Molenbiotopen.
  e. Opstellen van richtlijnen voor het landschappelijk markeren van de overgang
  tussen kern en lint.

 13. 6.g

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (5), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit
  1. Een zienswijze in te brengen op de aanpassing van de P&C cyclus van de Dienst Gezondheid en Jeugd
  zoals verwoord in bijlage 3.

 14. 6.h

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (5), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Geen zienswijze in te dienen over de Zomernota 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling
  Avres

 15. 6.i

  Bespreekpunten:

  - Beantwoording technische vragen die nog schriftelijk worden ingediend
  - Mogelijk een amendement over ongeadresseerd reclamedrukwerk

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (5), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De Afvalstoffenverordening Molenlanden 2024 vast te stellen;
  2. De Afvalstoffenverordening Molenlanden 2024 in werking te laten treden per 1 januari 2024
  onder gelijktijdige intrekking van de huidige verordening.

 16. 7
  BESPREEKSTUKKEN
 17. 7.a

  Bespreekpunt:

  Toetsing wat de wethouder heeft bedoeld met zijn toezeggingen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (5), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Moties

  Titel
  M2023-15 Versnelling sociale woningbouw en huisvesting doelgroepen
  01:12:47 - 01:13:58 - De heer Theo Segers
  01:13:58 - 01:14:41 - Sanne Zijlstra-van den Hof
  01:14:43 - 01:15:06 - De heer Theo Segers
  01:15:07 - 01:20:02 - Harry Stam
  01:20:02 - 01:20:21 - De heer Theo Segers
  01:20:21 - 01:20:51 - Ferry van der Koelen
  01:20:51 - 01:20:54 - De heer Theo Segers
  01:20:54 - 01:20:55 - Jonette Korevaar-den Besten
  01:20:55 - 01:21:32 - Jonette Korevaar-den Besten
  01:21:32 - 01:21:37 - De heer Theo Segers
  01:21:37 - 01:24:40 - Wilma de Moel
  01:24:40 - 01:24:46 - De heer Theo Segers
  01:24:46 - 01:25:00 - Jonette Korevaar-den Besten
  01:25:00 - 01:26:05 - Wilma de Moel
  01:26:05 - 01:26:07 - De heer Theo Segers
  01:26:07 - 01:26:49 - Harry Stam
  01:26:49 - 01:26:56 - Wilma de Moel
  01:26:56 - 01:27:03 - De heer Theo Segers
  01:27:03 - 01:32:05 - Harmen Akkerman
  01:32:05 - 01:32:10 - De heer Theo Segers
  01:32:10 - 01:33:54 - Bert Snoek
  01:33:55 - 01:34:14 - De heer Theo Segers
  01:34:23 - 01:35:55 - Arco Bikker
  01:35:55 - 01:35:57 - Harmen Akkerman
  01:35:57 - 01:35:58 - Arco Bikker
  01:35:58 - 01:36:02 - De heer Theo Segers
  01:36:02 - 01:37:19 - Harmen Akkerman
  01:37:19 - 01:37:26 - De heer Theo Segers
  01:37:26 - 01:37:33 - Harmen Akkerman
  01:37:33 - 01:39:54 - Arco Bikker
  01:39:54 - 01:39:55 - De heer Theo Segers
  01:39:55 - 01:41:11 - Harry Stam
  01:41:11 - 01:42:49 - Arco Bikker
  01:42:49 - 01:43:49 - Harry Stam
  01:43:49 - 01:43:53 - De heer Theo Segers
  01:43:53 - 01:44:22 - Arco Bikker
  01:44:22 - 01:44:31 - De heer Theo Segers
  01:44:31 - 01:45:31 - Arco Bikker
  01:45:31 - 01:45:36 - De heer Theo Segers
  01:45:36 - 01:46:10 - Harmen Akkerman
  01:46:10 - 01:46:12 - De heer Theo Segers
  01:46:12 - 01:46:38 - Arco Bikker
  01:46:38 - 01:46:57 - De heer Theo Segers
  01:46:57 - 01:47:06 - Harry Stam
  01:47:06 - 01:47:36 - De heer Theo Segers
  01:47:36 - 01:48:39 - Harry Stam
  01:48:39 - 01:48:43 - De heer Theo Segers
  01:48:43 - 01:48:48 - Bob Brokking
  01:48:50 - 01:48:54 - De heer Theo Segers
  01:48:54 - 01:49:20 - Ferry van der Koelen
  01:49:21 - 01:49:23 - De heer Theo Segers
  01:49:23 - 01:50:13 - Jonette Korevaar-den Besten
  01:50:13 - 01:50:17 - De heer Theo Segers
  01:50:17 - 01:52:06 - Harmen Akkerman
  01:52:06 - 01:52:07 - De heer Theo Segers
  01:52:07 - 01:52:32 - Harry Stam
  01:52:32 - 01:53:09 - Harmen Akkerman
  01:53:09 - 01:53:14 - De heer Theo Segers
  01:53:14 - 01:53:15 - Bert Snoek
  01:53:16 - 01:53:26 - De heer Theo Segers
  01:53:29 - 01:53:32 - De heer Theo Segers
  01:53:32 - 01:54:05 - Wilma de Moel
  01:54:05 - 01:54:31 - De heer Theo Segers
  01:54:39 - 01:54:58 - De heer Theo Segers
  01:54:58 - 01:55:09 - Corné Egas
  01:55:10 - 01:55:12 - Corné Egas
  01:55:12 - 01:56:11 - De heer Theo Segers
  01:56:12 - 01:59:53 - Bas de Groot
  01:59:53 - 02:00:00 - De heer Theo Segers
  02:00:00 - 02:03:16 - Adrie Tukker-Blok
  02:03:16 - 02:03:22 - De heer Theo Segers
  02:03:22 - 02:03:23 - Ferry van der Koelen
  02:03:23 - 02:05:00 - Ferry van der Koelen
  02:05:00 - 02:05:04 - De heer Theo Segers
  02:05:04 - 02:06:30 - Pieter van Bruggen
  02:06:31 - 02:06:37 - De heer Theo Segers
  02:06:37 - 02:07:40 - Erik de Jong
  02:07:40 - 02:07:47 - De heer Theo Segers
  02:07:47 - 02:07:49 - Erik de Jong
  02:07:49 - 02:08:30 - Bas de Groot
  02:08:30 - 02:08:31 - Erik de Jong
  02:08:31 - 02:08:33 - De heer Theo Segers
  02:08:33 - 02:09:01 - Erik de Jong
  02:09:01 - 02:09:04 - De heer Theo Segers
  02:09:04 - 02:11:43 - Arno van den Hof
  02:11:43 - 02:11:56 - De heer Theo Segers
  02:12:09 - 02:14:45 - Arco Bikker
  02:14:45 - 02:14:47 - De heer Theo Segers
  02:14:47 - 02:15:34 - Bas de Groot
  02:15:34 - 02:15:35 - Arco Bikker
  02:15:35 - 02:15:39 - De heer Theo Segers
  02:15:39 - 02:16:56 - Arco Bikker
  02:16:56 - 02:17:00 - Pieter van Bruggen
  02:17:00 - 02:17:01 - De heer Theo Segers
  02:17:01 - 02:17:46 - Pieter van Bruggen
  02:17:46 - 02:19:34 - Arco Bikker
  02:19:34 - 02:19:48 - De heer Theo Segers
  02:19:48 - 02:20:17 - Ferry van der Koelen
  02:20:17 - 02:20:23 - De heer Theo Segers
  02:20:23 - 02:21:28 - Bas de Groot
  02:21:28 - 02:21:34 - De heer Theo Segers
  02:21:34 - 02:22:24 - Arco Bikker
  02:22:24 - 02:22:31 - De heer Theo Segers
  02:22:31 - 02:23:13 - Adrie Tukker-Blok
  02:23:13 - 02:25:02 - Arco Bikker
  02:25:02 - 02:25:05 - De heer Theo Segers
  02:25:05 - 02:25:15 - Ferry van der Koelen
  02:25:15 - 02:26:13 - Arco Bikker
  02:26:13 - 02:26:19 - De heer Theo Segers
  02:26:19 - 02:26:58 - Corné Egas
  02:26:58 - 02:27:09 - De heer Theo Segers
  02:27:09 - 02:27:10 - Arco Bikker
  02:27:10 - 02:27:20 - De heer Theo Segers
  02:27:20 - 02:27:40 - Bas de Groot
  02:27:40 - 02:27:41 - De heer Theo Segers
  02:47:14 - 02:47:44 - De heer Theo Segers
  02:47:44 - 02:49:43 - Bas de Groot
  02:49:43 - 02:49:49 - De heer Theo Segers
  02:49:49 - 02:50:02 - Bas de Groot
  02:50:02 - 02:50:12 - De heer Theo Segers
  02:50:12 - 02:50:43 - Adrie Tukker-Blok
  02:50:43 - 02:50:46 - De heer Theo Segers
  02:50:47 - 02:50:48 - Ferry van der Koelen
  02:50:48 - 02:50:53 - De heer Theo Segers
  02:50:53 - 02:51:08 - Ferry van der Koelen
  02:51:09 - 02:51:10 - De heer Theo Segers
  02:51:10 - 02:52:28 - Pieter van Bruggen
  02:52:30 - 02:52:40 - De heer Theo Segers
  02:52:40 - 02:52:52 - Erik de Jong
  02:52:52 - 02:52:54 - De heer Theo Segers
  02:52:54 - 02:52:57 - Pieter van Bruggen
  02:52:57 - 02:52:58 - De heer Theo Segers
  02:52:58 - 02:53:00 - Pieter van Bruggen
  02:53:00 - 02:53:01 - Erik de Jong
  02:53:01 - 02:53:45 - Pieter van Bruggen
  02:53:50 - 02:53:51 - De heer Theo Segers
  02:53:51 - 02:54:31 - Erik de Jong
  02:54:31 - 02:54:33 - De heer Theo Segers
  02:54:34 - 02:55:28 - Arno van den Hof
  02:55:28 - 02:55:48 - De heer Theo Segers
  02:55:48 - 02:55:49 - Bas de Groot
  02:55:49 - 02:55:50 - De heer Theo Segers
  02:55:50 - 02:56:13 - Bas de Groot
  02:56:15 - 02:56:18 - De heer Theo Segers
  02:56:18 - 02:56:28 - Adrie Tukker-Blok
  02:56:31 - 02:56:38 - Ferry van der Koelen
  02:56:38 - 02:56:41 - De heer Theo Segers
  02:56:41 - 02:56:48 - Pieter van Bruggen
  02:56:48 - 02:56:52 - De heer Theo Segers
  02:56:52 - 02:57:36 - Pieter van Bruggen
  02:57:36 - 02:57:48 - De heer Theo Segers
  02:57:57 - 02:59:37 - Arco Bikker
  02:59:37 - 02:59:42 - De heer Theo Segers
  02:59:42 - 02:59:50 - Pieter van Bruggen
  02:59:54 - 03:01:59 - De heer Theo Segers
  03:01:59 - 03:04:49 - Mario de Lijster
  03:04:49 - 03:04:53 - De heer Theo Segers
  03:04:53 - 03:09:10 - Pieter Jacob Leenman
  03:09:10 - 03:09:15 - De heer Theo Segers
  03:09:15 - 03:10:32 - Adrie Tukker-Blok
  03:10:32 - 03:10:41 - De heer Theo Segers
  03:10:41 - 03:12:33 - Leo Timmer
  03:12:33 - 03:12:50 - De heer Theo Segers
  03:12:50 - 03:13:30 - Bert Snoek
  03:13:32 - 03:13:35 - De heer Theo Segers
  03:13:37 - 03:14:31 - Ferry van der Koelen
  03:14:31 - 03:14:51 - De heer Theo Segers
  03:15:09 - 03:15:11 - De heer Theo Segers
  03:15:24 - 03:15:25 - De heer Theo Segers
  03:15:25 - 03:15:30 - Jan Lock
  03:15:30 - 03:15:36 - De heer Theo Segers
  03:15:36 - 03:17:41 - Jan Lock
  03:17:41 - 03:17:49 - De heer Theo Segers
  03:17:49 - 03:26:00 - Jan Lock
  03:26:00 - 03:26:17 - Bert Snoek
  03:26:17 - 03:27:24 - Jan Lock
  03:27:24 - 03:27:32 - Bert Snoek
  03:27:32 - 03:28:44 - Jan Lock
  03:28:44 - 03:28:49 - De heer Theo Segers
  03:28:49 - 03:28:53 - Ferry van der Koelen
  03:28:53 - 03:29:05 - De heer Theo Segers
  03:29:05 - 03:29:08 - Jan Lock
  03:29:08 - 03:29:46 - De heer Theo Segers
  03:29:46 - 03:30:14 - Mario de Lijster
  03:30:14 - 03:33:43 - De heer Theo Segers
 18. 7.b

  Bespreekpunten:

  - Mogelijk amendement over het aanscherpen / smarter formuleren van de aanpak van risico’s;
  - Mogelijk amendement over het benoemen van termijnen bij aanbevelingen 2, 4 en 5;
  - De brief van de woning corporaties van 4 september 2023

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (5), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De conclusies en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport woningbouw in Molenlanden te onderschrijven;
  2. Het college te verzoeken om de uitvoering van deze aanbevelingen uit te werken en de raad schriftelijk te informeren over de manier waarop deze aanbevelingen worden geïmplementeerd:
  1. Licht de woningtellingen nader toe.
  2. Beheers de risico’s.
  3. Start bezinning op de ruimtelijke ordeningsstrategie.
  4. Maak helder hoe de doelstellingen voor de kernen bereikt (gaan) worden.
  5. Beoordeel de doelstellingen voor sociale woningbouw en hoe deze te bereiken.

  Amendementen

  Titel
  A2023-13 Plan van Aanpak risicomanagement
 19. 7.c

  Er wordt een amendement voorbereid met meer algemene uitgangspunten i.p.v. de voorgestelde, te concrete, uitgangspunten.

  Wethouder Lock biedt een beeldvormende sessie aan over hoe de gemeente inwoners stimuleert om hun privéterrein te beplanten i.p.v. te verstenen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (5), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. De volgende uitgangspunten in de omgevingsvisie te hanteren voor grote parkeerterreinen om de doelen te kunnen halen voor de energietransitie:
  a. Bij de uitbreiding en aanleg van nieuwe grote parkeerterreinen op zowel publiek als privaat terrein worden, indien mogelijk, zonnedaken gerealiseerd waar de auto’s onder kunnen parkeren.
  2. De volgende uitgangspunten te hanteren in de omgevingsvisie voor nieuwe woonwijken, inbreidingsplannen en particuliere initiatieven waarbij meerdere woningen komen (zoals een hofje of de herbestemming van een boerderij) om de doelen te kunnen halen op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit:
  a. Het voorkomen van waterschade en het voorbereid zijn op weerextremen waarbij ingezet wordt op verhoging van het vloer- en straatpeil, vermindering van verharding in tuinen;
  b. Het voorkomen van hittestress door het aanplanten van boomsoorten waarbij bomen goed passen bij de bodemgesteldheid dienen te kunnen, streekeigen zijn en verschillen (niet uniforme soorten);
  c. Het klimaat adaptief inrichten van het openbaar gebied;
  d. Het rekening houden met de bodemgesteldheid bij bouwen;
  e. Het inzetten op meer groen in de kernen;
  f. Het klimaatadaptief en biodivers inrichten van schoolpleinen ter bevordering van de gezondheid en de beperking van de hittestress en wateroverlast.
  3. Om deze uitgangspunten op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit te bereiken worden de volgende regels in het omgevingsplan verwerkt:
  a. Het vloerpeil van nieuwe gebouwen is minimaal 0,3 meter boven het straatpeil en 1,3 meter boven zomerpeil. De hoogte van de weg is minimaal 1,0 meter en het maaiveld is minimaal 0,70 meter boven het zomerpeil van het watersysteem. In verband met toegankelijkheid is de voorgevel van gebouwen op minimaal 3,0 meter van de erfgrens gesitueerd. Deze regels gelden niet voor gebouwen in de dijk.
  b. Bij oplevering van de nieuwe openbare ruimte moeten er voldoende bomen geplant zijn die na 10 jaar minimaal 30% van de openbare ruimte van schaduw voorziet.
  c. Bij oplevering van een nieuwe woning en nieuw openbaar gebied is de grond verbeterd. Denk daarbij aan het loswerken van het bovenste deel van de bodem, laagsgewijs verdichten en/of het toevoegen van organisch materiaal.
  d. Het gebied dient voorbelast te zijn met zand. De restzettingseis is nihil tot maximaal 10 cm per 30 jaar. De voorbelastingtijd is minimaal 1 jaar.
  Maatwerk te blijven leveren middels de bevoegdheid van het college om beargumenteerd af te wijken van deze uitgangspunten (het pas-toe of leg-uit principe).

  Amendementen

  Titel
  A2023-14 Scope bevoegdheid college tot afwijken van uitgangspunten, leveren maatwerk
  03:35:09 - 03:35:31 - De heer Theo Segers
  03:35:31 - 03:36:24 - Mario de Lijster
  03:36:24 - 03:36:35 - De heer Theo Segers
  03:36:35 - 03:37:02 - Adrie Tukker-Blok
  03:37:04 - 03:37:16 - Pieter Jacob Leenman
  03:37:17 - 03:37:20 - De heer Theo Segers
  03:37:20 - 03:37:26 - Leo Timmer
  03:37:26 - 03:37:28 - De heer Theo Segers
  03:37:28 - 03:37:30 - Bert Snoek
  03:37:30 - 03:37:31 - De heer Theo Segers
  03:37:31 - 03:37:32 - Ferry van der Koelen
  03:37:32 - 03:38:55 - De heer Theo Segers
 20. 7.d

  Het CDA overweegt een amendement over (de formulering van) de uitgangspunten.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (5), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)
  03:38:46 - 03:38:55 - De heer Theo Segers
  03:38:55 - 03:39:02 - Ferry van der Koelen
  03:39:02 - 03:39:09 - De heer Theo Segers
  03:39:09 - 03:39:22 - Ferry van der Koelen
  03:39:22 - 03:39:24 - De heer Theo Segers
  03:39:24 - 03:39:26 - Bert Snoek
  03:39:26 - 03:39:29 - De heer Theo Segers
  03:39:29 - 03:39:36 - Leo Timmer
  03:39:38 - 03:39:40 - De heer Theo Segers
  03:39:40 - 03:39:45 - Adrie Tukker-Blok
  03:39:45 - 03:39:49 - Corné Egas
  03:39:49 - 03:39:51 - De heer Theo Segers
  03:39:52 - 03:40:05 - Mario de Lijster
  03:40:05 - 03:40:22 - De heer Theo Segers
  03:40:23 - 03:40:46 - Jan Lock
  03:40:47 - 03:41:48 - De heer Theo Segers
  03:41:48 - 03:48:55 - Wietse Blok
  03:48:55 - 03:49:06 - De heer Theo Segers
  03:49:06 - 03:49:53 - Wout de Jong
  03:49:53 - 03:49:56 - De heer Theo Segers
  03:49:57 - 03:50:15 - Ferry van der Koelen
  03:50:16 - 03:50:19 - De heer Theo Segers
  03:50:19 - 03:52:34 - Pieter van Bruggen
  03:52:35 - 03:52:39 - De heer Theo Segers
  03:52:39 - 03:53:37 - Erik de Jong
  03:53:37 - 03:53:40 - De heer Theo Segers
  03:53:40 - 03:53:41 - Wout de Jong
  03:53:41 - 03:53:50 - Wout de Jong
  03:53:50 - 03:53:52 - De heer Theo Segers
  03:53:52 - 03:53:55 - Erik de Jong
  03:53:55 - 03:54:27 - Wout de Jong
  03:54:27 - 03:55:43 - Wietse Blok
  03:55:43 - 03:55:48 - De heer Theo Segers
  03:55:48 - 03:56:03 - Erik de Jong
  03:56:03 - 03:56:08 - Wietse Blok
  03:56:08 - 03:56:15 - Erik de Jong
  03:56:15 - 03:56:29 - Wietse Blok
  03:56:29 - 03:56:34 - De heer Theo Segers
  03:56:34 - 03:56:57 - Erik de Jong
  03:56:57 - 03:57:02 - De heer Theo Segers
  03:57:02 - 03:57:38 - Arno van den Hof
  03:57:38 - 03:57:39 - De heer Theo Segers
  03:57:39 - 03:57:44 - Wietse Blok
  03:57:44 - 03:57:53 - Wietse Blok
  03:57:53 - 03:59:48 - Arno van den Hof
  03:59:48 - 03:59:49 - Wietse Blok
  03:59:49 - 03:59:50 - Arno van den Hof
  03:59:50 - 04:00:00 - De heer Theo Segers
  04:00:00 - 04:00:06 - Arno van den Hof
  04:00:06 - 04:00:07 - Arno van den Hof
  04:00:07 - 04:00:10 - Wietse Blok
  04:00:10 - 04:00:15 - De heer Theo Segers
  04:00:15 - 04:01:30 - Wietse Blok
  04:01:30 - 04:01:51 - De heer Theo Segers
  04:01:51 - 04:02:30 - Arno van den Hof
  04:02:30 - 04:02:31 - Wietse Blok
  04:02:31 - 04:02:39 - De heer Theo Segers
  04:02:39 - 04:03:00 - Arno van den Hof
  04:03:00 - 04:03:13 - De heer Theo Segers
  04:03:24 - 04:06:34 - Arco Bikker
  04:06:34 - 04:06:43 - De heer Theo Segers
  04:06:43 - 04:06:56 - Wietse Blok
  04:06:56 - 04:06:59 - De heer Theo Segers
  04:06:59 - 04:07:50 - Wietse Blok
  04:07:51 - 04:07:58 - De heer Theo Segers
  04:07:58 - 04:08:02 - Wout de Jong
  04:08:02 - 04:08:06 - De heer Theo Segers
  04:08:06 - 04:08:08 - Ferry van der Koelen
  04:08:08 - 04:08:11 - De heer Theo Segers
  04:08:11 - 04:08:46 - Erik de Jong
  04:08:46 - 04:09:10 - Wietse Blok
  04:09:10 - 04:09:11 - Erik de Jong
  04:09:11 - 04:09:18 - De heer Theo Segers
  04:09:18 - 04:09:41 - Arno van den Hof
  04:09:41 - 04:10:27 - De heer Theo Segers
  04:10:27 - 04:13:58 - Jan Arie Koorevaar
  04:13:58 - 04:14:16 - De heer Theo Segers
  04:14:16 - 04:14:56 - Bob Brokking
  04:14:56 - 04:15:01 - De heer Theo Segers
  04:15:01 - 04:16:31 - Bas de Groot
  04:16:32 - 04:16:34 - De heer Theo Segers
  04:16:34 - 04:17:07 - Pieter van Bruggen
  04:17:07 - 04:17:11 - De heer Theo Segers
  04:17:11 - 04:17:28 - Bert Snoek
  04:17:29 - 04:17:38 - De heer Theo Segers
  04:17:38 - 04:18:09 - Ferry van der Koelen
  04:18:09 - 04:18:15 - De heer Theo Segers
  04:18:31 - 04:21:05 - Arco Bikker
  04:21:05 - 04:21:08 - De heer Theo Segers
  04:21:08 - 04:22:33 - Jan Arie Koorevaar
  04:22:33 - 04:22:44 - Arco Bikker
  04:22:44 - 04:22:45 - De heer Theo Segers
  04:22:45 - 04:23:03 - Bas de Groot
  04:23:03 - 04:23:05 - De heer Theo Segers
  04:23:05 - 04:23:20 - Arco Bikker
  04:23:20 - 04:23:27 - De heer Theo Segers
  04:23:27 - 04:23:28 - Jan Arie Koorevaar
  04:23:28 - 04:25:07 - Jan Arie Koorevaar
  04:25:07 - 04:29:14 - De heer Theo Segers
 21. 7.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (5), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)
 22. 7.g

  Na debat en de toezegging van de wethouder is deze motie ingetrokken.

 23. 8
  Sluiting