Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 2 november 2021

19:30 - 23:59

Locatie
Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal
Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

De gemeenteraad spreekt deze avond opiniërend over de begroting 2022.

Deze avond neemt de raad geen besluiten.
Burgerleden kunnen op uitnodiging van de raad aanschuiven bij deze vergadering.

Graag uw aandacht voor het indienen van uw technische vragen:
Vragen die uiterlijk 26 oktober 12.00 uur worden ingediend worden tijdig voor de vergadering beantwoord.

Agendapunten

Spreektijden:
1e termijn 10 min. per fractie
schorsing
Reactie college 3 kwartier
2e termijn 5 min. per fractie

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit

  1. De Begroting 2022 vast te stellen waarbij:
  • Een korting op de woonlasten van € 50 per huishouden wordt toegepast ten laste van de Algemene Reserve.
  1. De mutaties in de Algemene Reserve, zoals opgenomen in hoofdstuk 3.5 Mutaties algemene reserve, vast te stellen;
  2. De investeringen, zoals opgenomen in hoofdstuk 3.10 Investeringen, vast te stellen.