Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 26 oktober 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Bleskensgraaf, De Spil
Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Mevrouw De Moel (Doe mee!) wil graag een motie vreemd aan de orde indienen over het openstellen van een priklocatie in Molenlanden.
  De heer Beumken (Doe mee!) vraagt agendapunt 7c; preventie en handhavingsplan Alcohol en Drugs te onthameren.

  De agenda wordt aldus besloten vastgesteld.
  Het preventie en handhavingsplan wordt agendapunt 8d.
  De motie vreemd aan de orde wordt agendapunt 8e.

  00:00:46 - 00:15:38 - T.C. (Theo) Segers
 2. Om 20.10 uur wordt de vergadering voor enkele minuten geschorst om iedereen in de gelegenheid te stellen Fedde te feliciteren.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  Fedde Linneweever uit Groot-Ammers te benoemen tot kinderburgemeester van de gemeente Molenlanden voor de periode van 26 oktober 2021 tot en met 31 december 2022.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  Fedde Linneweever uit Groot-Ammers te benoemen tot kinderburgemeester van de gemeente Molenlanden voor de periode van 26 oktober 2021 tot en met 31 december 2022.

  00:15:38 - 00:19:49 - W.C. (Wietse) Blok
  00:19:49 - 00:19:56 - T.C. (Theo) Segers
  00:19:56 - 00:19:59 - D.D. (Dagmar) van den Herik
  00:22:55 - 00:32:20 - T.C. (Theo) Segers
  00:32:20 - 00:37:07 - Inspreker
  00:37:07 - 00:57:38 - T.C. (Theo) Segers
 3. De vergadering wordt om 20.35 uur voor enkele minuten geschorst.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Tot raadslid van de gemeente Molenlanden toe te laten de heer Rijkus Krabbendam (VVD Molenlanden);
  2. Tot lid van de begeleidingsgroep voor de rekenkamer te benoemen de heer Bert Moret (VVD Molenlanden).

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. Tot raadslid van de gemeente Molenlanden toe te laten de heer Rijkus Krabbendam (VVD Molenlanden);
  2. Tot lid van de begeleidingsgroep voor de rekenkamer te benoemen de heer Bert Moret (VVD Molenlanden).
  00:57:38 - 00:58:20 - M.A.J. (Marjolein) Teunissen
  00:58:20 - 01:00:04 - T.C. (Theo) Segers
  01:00:04 - 01:01:53 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:01:53 - 01:06:34 - T.C. (Theo) Segers
 4. Er zijn geen mededelingen en geen mondelinge vragen.

  01:06:34 - 01:08:32 - B.J. (Berend) Buddingh
  01:08:32 - 01:13:06 - T.C. (Theo) Segers
 5. De besluitenlijst van 28 september 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 6. De lijst ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.

 7. Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Het bestemmingsplan ‘Ottoland, Bloklandsekade 5 (Vakantiepark Molenwaard)’ (idn: NL.IMRO.1978.BPbloklandsek5OTL-VG01) vast te stellen, waarbij het plan voorziet in verbreding van het recreatief aanbod in de vorm van:
   a. Dag- en verblijfsrecreatie, met 48 nieuwe recreatie-eenheden (recreatiewoningen, groepsaccommodaties, chalets, stacaravans, standplaatsen voor kampeermiddel);
   b. 10 drijvende bouwwerken/ recreatie-eenheden, in de vorm van drijvende recreatiewoningen en horeca-terrassen;
   c. Recreatieve- en educatieve voorzieningen, zoals een indoor speelschuur, fiets- en kanoverhuur en hobbymatige agrarische activiteiten.
  2. De beantwoording van de ingediende zienswijze, zoals opgenomen in de zienswijzenota, vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  4. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. Het bestemmingsplan ‘Ottoland, Bloklandsekade 5 (Vakantiepark Molenwaard)’ (idn: NL.IMRO.1978.BPbloklandsek5OTL-VG01) vast te stellen, waarbij het plan voorziet in verbreding van het recreatief aanbod in de vorm van:
   a. Dag- en verblijfsrecreatie, met 48 nieuwe recreatie-eenheden (recreatiewoningen, groepsaccommodaties, chalets, stacaravans, standplaatsen voor kampeermiddel);
   b. 10 drijvende bouwwerken/ recreatie-eenheden, in de vorm van drijvende recreatiewoningen en horeca-terrassen;
   c. Recreatieve- en educatieve voorzieningen, zoals een indoor speelschuur, fiets- en kanoverhuur en hobbymatige agrarische activiteiten.
  2. De beantwoording van de ingediende zienswijze, zoals opgenomen in de zienswijzenota, vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  4. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  De heren Van de Water (CDA) en Blok (SGP) leggen een stemverklaring af.

 8. Voorgesteld besluit

  Het college van Molenlanden besluit de gemeenteraad voor te stellen:
  1. Het bestemmingsplan ‘Molenaarsgraaf, Graafdijk-West 34’ (idn: NL.IMRO.1978.BPgraafdijkw34ML-VG01 vast te stellen, waarbij het plan voorziet in:
  a. het wijzigen van bestemming ‘Wonen’ naar ‘Tuin’ en ‘Maatschappelijk’ met aanduiding ‘‘specifieke vorm van maatschappelijk - ouderenzorg’ ten behoeve van het woonzorg- initiatief;
  b. uitbreiding van het hoofdgebouw naar maximaal 815 m2.
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. Het bestemmingsplan ‘Molenaarsgraaf, Graafdijk-West 34’ (idn: NL.IMRO.1978.BPgraafdijkw34ML-VG01 vast te stellen, waarbij het plan voorziet in:
  a. het wijzigen van bestemming ‘Wonen’ naar ‘Tuin’ en ‘Maatschappelijk’ met aanduiding ‘‘specifieke vorm van maatschappelijk - ouderenzorg’ ten behoeve van het woonzorg- initiatief;
  b. uitbreiding van het hoofdgebouw naar maximaal 815 m2.
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

 9. Dit punt wordt behandeld bij agendapunt 8d.

 10. Voorgesteld besluit

  Het college van Molenlanden besluit de raad voor te stellen:
  de Regionale Adaptatie Strategie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ‘Op weg naar een
  klimaatbestendige en waterrobuuste regio’ vast te stellen waarin:
   de gevolgen van klimaatverandering voor de regio in de periode tot 2050 zijn
  geanalyseerd (weten ) voor de volgende omgevingsthema’s:
  o Verstedelijking en Gezonde leefomgeving
  o Landbouw en Natuur
  o Landschap en Recreatie
  o Infrastructuur en Vitale objecten
   Ambities en doelen staan voor het verbeteren van de waterrobuustheid en
  klimaatbestendigheid in de periode tot 2050 en het vormgeven van de
  samenwerking in de regio (willen )

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  de Regionale Adaptatie Strategie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ‘Op weg naar een
  klimaatbestendige en waterrobuuste regio’ vast te stellen waarin:
   de gevolgen van klimaatverandering voor de regio in de periode tot 2050 zijn
  geanalyseerd (weten ) voor de volgende omgevingsthema’s:
  o Verstedelijking en Gezonde leefomgeving
  o Landbouw en Natuur
  o Landschap en Recreatie
  o Infrastructuur en Vitale objecten
   Ambities en doelen staan voor het verbeteren van de waterrobuustheid en
  klimaatbestendigheid in de periode tot 2050 en het vormgeven van de
  samenwerking in de regio (willen )

 11. 03:52:04 - 03:52:31 - T.C. (Theo) Segers
  03:52:31 - 03:54:06 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  03:54:06 - 03:54:31 - C.A. (Corné) Egas
  03:54:31 - 03:54:54 - P.D. (Erik) Jonker
  03:54:54 - 03:55:15 - G.P.A. (Bert) Snoek
  03:55:15 - 03:55:20 - P. (Paul) Verschoor
  03:55:20 - 03:55:24 - T.C. (Theo) Segers
  03:55:24 - 03:56:27 - J. (Jonette) Korevaar
  03:56:27 - 04:00:51 - T.C. (Theo) Segers
  04:00:51 - 04:04:10 - J. (Jonette) Korevaar
  04:04:10 - 04:14:59 - T.C. (Theo) Segers
 12. Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het paraplubestemmingsplan ‘Huisvesting arbeidsmigranten’ met identificatienummer NL.IMRO.1978.BPwoonvormenMLLN-VA01gewijzigd vast te stellen waarmee de huisvesting van arbeidsmigranten wordt gereguleerd via een vergunningstelsel;
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. Het paraplubestemmingsplan ‘Huisvesting Arbeidsmigranten’ met identificatienummer NL.IMRO.1978.BPwoonvormenMLLN-VA01 gewijzigd vast te stellen waarmee de huisvesting van arbeidsmigranten wordt gereguleerd via een vergunningstelsel en waarbij de woonruimte voor kamergewijze verhuur aan mid-stay arbeidsmigranten een minimale WOZ-waarde moet hebben die overeenkomt met de grens voor NHG.
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  A2021-18 wordt unaniem aangenomen.

  01:13:06 - 01:14:49 - W.C. (Wietse) Blok
  01:14:49 - 01:15:53 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  01:15:53 - 01:16:35 - B.J. (Berend) Buddingh
  01:16:35 - 01:18:14 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:18:14 - 01:18:35 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:18:35 - 01:20:21 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:20:21 - 01:22:39 - P. (Paul) Verschoor
  01:22:39 - 01:25:18 - Inspreker/Wethouder
  01:25:18 - 01:25:26 - W.C. (Wietse) Blok
  01:25:26 - 01:25:27 - T.C. (Theo) Segers
 13. Amendementen

  Titel
  A2021-18 Huisvesting arbeidsmigranten
 14. De vergadering wordt om 21.35 uur voor 15 minuten geschorst.

  Na de schorsing wordt M2021-29 ingetrokken. Mevrouw De Moel (Doe mee!) legt hierbij een stemverklaring af.
  Alle fracties worden mede-indieners van M2021-30.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  ten aanzien van de 2e begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 2021 een zienswijze in te dienen met als strekking dat:

  • de begrotingswijziging noodzakelijk is om de jeugdhulp en de projecten bij de Serviceorganisatie Jeugd doorgang te laten vinden en daarom wordt ingestemd met de begrotingswijziging;
  • de keuze voor de wijze van inzetten van de door het Rijk toegekende extra middelen aan de gemeente is en Molenlanden deze middelen in de toekomst wil inzetten voor het lokale plan “Onze kinderen nabij”;
  • dringend verzocht wordt om te blijven inzetten op de voorgenomen maatregelen voor transformatie en kostenbeheersing;
  • bij toekomstige beleidsrapportages het Algemeen bestuur SOJ aandacht besteedt aan de maatschappelijke gevolgen van beleidsontwikkelingen;
  • het Algemeen Bestuur van de SOJ de komende begrotingen realistisch opstelt, met als doel om overschrijdingen tijdens het begrotingsjaar 2022 en verder te voorkomen;
  • het Algemeen bestuur van de SOJ in de bestuursrapportages (en andere documenten in de planning & control cyclus) inzicht biedt in de keuze-/invloedmogelijkheden die de raden hebben en de raden de mogelijkheid geeft middels een knoppennotitie keuzes te kunnen maken;
  • het Algemeen Bestuur van de SOJ vriendelijk verzocht wordt om de leesbaarheid van stukken (Klare Taal) te vergroten. De behoefte is daarnaast dat de kern van het stuk aan het begin van het document kort wordt beschreven.

  A-2021-19 is unaniem aangenomen.

  01:26:41 - 01:29:19 - C.A. (Corné) Egas
  01:29:19 - 01:30:22 - P. (Paul) Verschoor
  01:30:22 - 01:30:43 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  01:30:43 - 01:30:54 - J. (Jonette) Korevaar
  01:30:54 - 01:35:59 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:35:59 - 01:37:37 - Inspreker/Wethouder
  01:37:37 - 01:37:48 - T.C. (Theo) Segers
  01:37:48 - 01:39:45 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:39:45 - 01:45:33 - C.A. (Corné) Egas
  01:45:33 - 01:46:28 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:46:28 - 01:47:14 - C.A. (Corné) Egas
  01:47:14 - 01:49:22 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:49:22 - 01:50:08 - J. (Jonette) Korevaar
  01:50:08 - 01:51:19 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:51:19 - 01:52:23 - P. (Paul) Verschoor
  01:52:23 - 01:55:45 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  01:55:45 - 01:56:04 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:56:04 - 01:58:58 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  01:58:58 - 02:01:16 - J. (Jonette) Korevaar
  02:01:16 - 02:02:58 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  02:02:58 - 02:20:23 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  02:20:23 - 02:27:01 - T.C. (Theo) Segers
  02:27:01 - 02:30:27 - Inspreker/Wethouder
 15. Amendementen

  Titel
  A2021-19 Zienswijze SOJ - begrotingswijziging
 16. Na de schorsing wordt M2021-29 ingetrokken. Mevrouw De Moel (Doe mee!) legt hierbij een stemverklaring af.

  Moties

  Titel
  M2021-29 bundelen van krachten in SOJ-gebied
 17. Na de schorsing wordt M2021-29 ingetrokken. Mevrouw De Moel (Doe mee!) legt hierbij een stemverklaring af.
  Alle fracties worden mede-indieners van M2021-30.

  Moties

  Titel
  M2021-30 SOJ - oproep aan raad en college
 18. De heer Snoek is voorzitter bij dit agendapunt.

  De vergadering wordt om 22.55 uur voor 5 minuten geschorst.
  Mevrouw Hartog (CDA) legt een stemverklaring af.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het Veiligheidsplan Molenlanden 2022-2025 vast te stellen waarbij ingezet wordt op het behoud
  en waar mogelijk verbeteren van het veiligheidsniveau met daarbij de volgende drie prioriteiten:
  • versterken aanpak georganiseerde criminaliteit
  • vermindering aantal jeugdoverlast locaties
  • Bewustwording bij jongeren en hun ouders van de gevaren en schadelijke effecten van
  drank, (nieuwe soorten) middelen zoals lachgas en drugs varianten, waarbij we inzetten
  op vermindering van drank en middelengebruik;
  2. De benodigde personele uitbreiding van 1 fte voor het taakveld Veiligheid op te nemen in de
  personeelsbegroting;
  3. Kennis te nemen van de memo van de raadswerkgroep Veilig Voorwaarts waarin per aanbeveling
  van het Rekenkamerrapport Veilig Voorwaarts de opvolging beschreven staat.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. het Veiligheidsplan Molenlanden 2022-2025 vast te stellen
             waarbij ingezet wordt op het behoud en waar mogelijk
             verbeteren van het veiligheidsniveau met daarbij de volgende
             prioriteiten:
  • Versterken aanpak georganiseerde criminaliteit
  • Vermindering aantal jeugdoverlast locaties
  • Bewustwording bij jongeren en hun ouders van de gevaren en
             schadelijke effecten van drank, (nieuwe soorten) middelen
             zoals lachgas en drugs varianten, waarbij we inzetten op
             vermindering van drank en middelengebruik
  • Verminderen van huiselijk geweld;
  • Consolidering van de brandweerzorg in de gemeente
             Molenlanden;
  • Verkeersoverlast als gevolg van houding en gedrag te
             beperken.
  1. De benodigde personele uitbreiding van 1 fte voor het taakveld
             Veiligheid op te nemen in de personeelsbegroting;
  2. Kennis te nemen van de memo van de raadswerkgroep Veilig
             Voorwaarts waarin per aanbeveling van het Rekenkamerrapport
             Veilig Voorwaarts de opvolging beschreven staat.

  A2021-20 wordt aangenomen met 19 stemmen voor (Doe mee!(1), CDA, SGP, ChristenUnie, VVD, PM) en 5 stemmen tegen (Doe mee!).

  Toezeggingen

  Titel
  Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2020-2024
  02:30:27 - 02:31:44 - P. (Paul) Verschoor
  02:31:44 - 02:34:13 - G.E. (Bert) Moret
  02:34:13 - 02:34:22 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:34:22 - 02:34:24 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  02:36:30 - 02:43:04 - C.A. (Corné) Egas
  02:43:04 - 02:44:15 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  02:44:15 - 02:47:48 - P. (Paul) Verschoor
  02:47:48 - 02:49:35 - C.A. (Corné) Egas
  02:49:35 - 03:03:07 - T.C. (Theo) Segers
  03:03:07 - 03:06:37 - G.E. (Bert) Moret
  03:06:37 - 03:07:22 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  03:07:22 - 03:08:13 - G.P.A. (Bert) Snoek
  03:08:13 - 03:09:56 - P. (Paul) Verschoor
  03:09:56 - 03:13:38 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  03:13:38 - 03:14:28 - P. (Paul) Verschoor
  03:14:28 - 03:15:39 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  03:15:39 - 03:16:39 - P. (Paul) Verschoor
  03:16:39 - 03:19:48 - C.A. (Corné) Egas
  03:19:48 - 03:28:39 - A.A.J. (Anneke) Hartog
  03:28:39 - 03:34:35 - G.P.A. (Bert) Snoek
 19. Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  A2021-20 Veiligheidsplan - toevoegen prioriteiten
 20. Voorgesteld besluit

  Het preventie- en Handhavingsplan Alcohol en Drugs 2022-2025 vast te stellen waarbij ingezet wordt op het voorkomen en terugdringen van alcohol- en druggebruik onder jongeren.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  Het preventie- en Handhavingsplan Alcohol en Drugs 2022-2025 vast te stellen waarbij ingezet wordt op het voorkomen en terugdringen van alcohol- en druggebruik onder jongeren.

  Toezeggingen

  Titel
  Alcoholgebruik van ouderen
  03:34:35 - 03:34:58 - W.C. (Wietse) Blok
  03:34:58 - 03:35:13 - A.A.A.G.M. (Adrie) Beumken
  03:35:13 - 03:35:23 - T.C. (Theo) Segers
  03:35:23 - 03:35:31 - A.A.A.G.M. (Adrie) Beumken
  03:35:31 - 03:36:39 - D.D. (Dagmar) van den Herik
  03:36:39 - 03:37:18 - A.A.A.G.M. (Adrie) Beumken
  03:37:18 - 03:38:04 - D.D. (Dagmar) van den Herik
  03:38:04 - 03:39:00 - W.C. (Wietse) Blok
  03:39:00 - 03:39:12 - P. (Paul) Verschoor
  03:39:12 - 03:41:35 - W.C. (Wietse) Blok
  03:41:35 - 03:42:54 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  03:42:54 - 03:45:29 - G.E. (Bert) Moret
  03:45:29 - 03:45:32 - T.C. (Theo) Segers
  03:45:32 - 03:46:56 - P. (Paul) Verschoor
  03:46:56 - 03:52:04 - E.A. (Lizanne) Lanser
 21. Na debat en de toezegging van de wethouder wordt dit amendement ingetrokken.

  Amendementen

  Titel
  A2021-21 - preventie handhaving alcohol en drugs onder ouderen
 22. Na debat en de toezegging van de burgemeester wordt deze motie niet ingediend.

  Toezeggingen

  Titel
  Mogelijkheden priklocaties en testen
 23. De vergadering is om 23.45 uur gesloten.