Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raad

dinsdag 28 september 2021

19:30 - 23:00

Locatie
via Teams
Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.
U kunt live meekijken via de link die hier op de dag van de vergadering verschijnt.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. De voorzitter deelt mee dat de voorzitter van de Rekenkamer, mevrouw Meijer, met ingang van 1 oktober haar werkzaamheden neerlegt.

 3. Er zijn geen mondelinge vragen.

 4. De besluitenlijsten van 13 en 15 juli 2021 worden ongewijzigd vastgesteld.

  Resultaat stemming

 5. De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

 6. De heer Blom legt de belofte af.
  De vergadering wordt voor enkele minuten geschorst om de heer Blom te kunnen feliciteren.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  De heer Michel Blom (Progressief Molenlanden) tot burgerlid van de gemeente Molenlanden te benoemen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  De heer Michel Blom (Progressief Molenlanden) tot burgerlid van de gemeente Molenlanden te benoemen.

  00:16:31 - 00:43:23 - T.C. (Theo) Segers
 7. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Het bestemmingsplan ‘Langerak, Lekdijk 144’ (idn: NL.IMRO.1978.BPlekdijk144LGR-VG01) vast te stellen, met een wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, waarbij het plan voorziet in:
   a. vergroting van de woonbestemming en bouwvlak en wijziging van een deel van de agrarische bestemming naar de bestemming Tuin;
   b. legaliseren van de bestaande bijgebouwen en overkappingen en herbouw van een afgebrand bijgebouw, met een gezamenlijk oppervlakte van maximaal 279 m2;
   c. het toestaan van 500 m2 aan buitenopslag op het achtererf voor het stallen van materiaal en materieel van maximaal 3 m hoog, met een voorwaardelijke verplichting voor landschappelijke inpassing;
   d. het herstellen van het gehele terrein waarop de agrarische bestemming blijft rusten, in de agrarische staat van grasland.
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. Het bestemmingsplan ‘Langerak, Lekdijk 144’ (idn: NL.IMRO.1978.BPlekdijk144LGR-VG01) vast te stellen, met een wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, waarbij het plan voorziet in:
   a. vergroting van de woonbestemming en bouwvlak en wijziging van een deel van de agrarische bestemming naar de bestemming Tuin;
   b. legaliseren van de bestaande bijgebouwen en overkappingen en herbouw van een afgebrand bijgebouw, met een gezamenlijk oppervlakte van maximaal 279 m2;
   c. het toestaan van 500 m2 aan buitenopslag op het achtererf voor het stallen van materiaal en materieel van maximaal 3 m hoog, met een voorwaardelijke verplichting voor landschappelijke inpassing;
   d. het herstellen van het gehele terrein waarop de agrarische bestemming blijft rusten, in de agrarische staat van grasland.
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.
 8. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan ‘Ottoland, B 42/B 46’ (planidentificatie NL.IMRO.1978.b42OTL-VG01) vast te stellen waarbij wordt voorzien in het planologisch mogelijk maken van het splitsen van een woonboerderij en het realiseren van een nieuwe woning alsmede voor de locatie Ottoland, B 46 in het vergroten van de woonbestemming;
   2. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. het bestemmingsplan ‘Ottoland, B 42/B 46’ (planidentificatie NL.IMRO.1978.b42OTL-VG01) vast te stellen waarbij wordt voorzien in het planologisch mogelijk maken van het splitsen van een woonboerderij en het realiseren van een nieuwe woning alsmede voor de locatie Ottoland, B 46 in het vergroten van de woonbestemming;
   2. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.
 9. De heer Verschoor (PM) neemt niet deel aan de stemming.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan ‘Oud-Alblas, Oosteinde 7’ (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPoosteinde7ABS-VG01) gewijzigd vast te stellen conform de bij dit besluit horende ‘Nota van wijzigingen Bestemmingsplan Oud-Alblas, Oosteinde 7’ waarbij de bestemming van de locatie Oosteinde 7 in Oud-Alblas wordt gewijzigd van de bestemming ‘Bedrijf’ naar “Gemengd’ ten behoeve van kleinschalige horeca en detailhandel in en bij de molen;
  2. de tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijze te beantwoorden conform de bij dit besluit horende ‘Nota Zienswijzen bestemmingsplan ‘Oud-Alblas, Oosteinde 7’;
   voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan ‘Oud-Alblas, Oosteinde 7’ (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPoosteinde7ABS-VG01) gewijzigd vast te stellen conform de bij dit besluit horende ‘Nota van wijzigingen Bestemmingsplan Oud-Alblas, Oosteinde 7’ waarbij de bestemming van de locatie Oosteinde 7 in Oud-Alblas wordt gewijzigd van de bestemming ‘Bedrijf’ naar “Gemengd’ ten behoeve van kleinschalige horeca en detailhandel in en bij de molen;
  2. de tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijze te beantwoorden conform de bij dit besluit horende ‘Nota Zienswijzen bestemmingsplan ‘Oud-Alblas, Oosteinde 7’;
   voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.
 10. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het bestemmingsplan ‘Groot-Ammers, Wilgenweg 3’ (planidentificatie
  NL.IMRO.1978.BPWilgenweg3AMS-VG01) gewijzigd vast te stellen conform de bij dit besluit horende ‘Nota van wijzigingen Bestemmingsplan ‘Groot-Ammers, Wilgenweg 3’ als uitwerking van de door de raad vastgestelde locatievisie ‘Avonturenboerderij Molenwaard’.
  2. de over het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijze te beantwoorden conform de bij dit besluit horende ‘Nota Zienswijzen bestemmingsplan ‘Groot-Ammers, Wilgenweg 3’;
  3. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld;
  4. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. het bestemmingsplan ‘Groot-Ammers, Wilgenweg 3’ (planidentificatie
  NL.IMRO.1978.BPWilgenweg3AMS-VG01) gewijzigd vast te stellen conform de bij dit besluit horende ‘Nota van wijzigingen Bestemmingsplan ‘Groot-Ammers, Wilgenweg 3’ als uitwerking van de door de raad vastgestelde locatievisie ‘Avonturenboerderij Molenwaard’.
  2. de over het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijze te beantwoorden conform de bij dit besluit horende ‘Nota Zienswijzen bestemmingsplan ‘Groot-Ammers, Wilgenweg 3’;
  3. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld;
  4. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

 11. De verbeelding staat op blz. 60 van de bijlage.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het bestemmingsplan ‘J.A. van Vurenstraat 1, Noordeloos’ (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPJAVurenstr1NDL-VG01) vast te stellen, waarbij de bestemming wordt gewijzigd van ‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’ ten behoeve van de bouw van 5 CPO-woningen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. het bestemmingsplan ‘J.A. van Vurenstraat 1, Noordeloos’ (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPJAVurenstr1NDL-VG01) vast te stellen, waarbij de bestemming wordt gewijzigd van ‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’ ten behoeve van de bouw van 5 CPO-woningen.

 12. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Het bestemmingsplan ‘Langerak, Lekdijk 1’ (idn: NL.IMRO.1978.BPlekdijk1LGR-VG01) vast te stellen, waarbij het plan voorziet in:
   a. het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ en ‘Tuin’ naar ‘Wonen’;
   b. het splitsen van het achterhuis van de woonboerderij in twee wooneenheden;
   c. de bestaande schuur te wijzigen in een bed & breakfast, atelier en theetuinaccommodatie.
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. Het bestemmingsplan ‘Langerak, Lekdijk 1’ (idn: NL.IMRO.1978.BPlekdijk1LGR-VG01) vast te stellen, waarbij het plan voorziet in:
   a. het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ en ‘Tuin’ naar ‘Wonen’;
   b. het splitsen van het achterhuis van de woonboerderij in twee wooneenheden;
   c. de bestaande schuur te wijzigen in een bed & breakfast, atelier en theetuinaccommodatie.
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.
 13. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Het bestemmingsplan ‘Wijngaarden, Oosteinde 46-47/ Wijngaardsesteeg’ (idn: NL.IMRO.1978.BPoosteinde47WGD-VG01 vast te stellen, waarbij het plan voorziet in:
   a. Het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en ‘Tuin’;
   b. Sanering van voormalige agrarische opstallen (775 m2), waarvoor in de plaats een vrijstaande woning (max. 850 m3 inclusief nieuwe bijgebouwen) gerealiseerd mag worden.
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. Het bestemmingsplan ‘Wijngaarden, Oosteinde 46-47/ Wijngaardsesteeg’ (idn: NL.IMRO.1978.BPoosteinde47WGD-VG01 vast te stellen, waarbij het plan voorziet in:
   a. Het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en ‘Tuin’;
   b. Sanering van voormalige agrarische opstallen (775 m2), waarvoor in de plaats een vrijstaande woning (max. 850 m3 inclusief nieuwe bijgebouwen) gerealiseerd mag worden.
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.
 14. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan ‘Bleskensgraaf, Abbekesdoel 34a’ (idn: NL.IMRO.1978.BPabbekesdoel34BKG-VG01) vast te stellen, waarbij het plan voorziet in:
   a. het wijzigen van de enkelbestemming ‘bedrijf’ naar de enkelbestemmingen ‘wonen’ en ‘tuin’;
   b. het omzetten van een voormalige dierenkliniek naar een burgerwoning;
   2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
   3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. het bestemmingsplan ‘Bleskensgraaf, Abbekesdoel 34a’ (idn: NL.IMRO.1978.BPabbekesdoel34BKG-VG01) vast te stellen, waarbij het plan voorziet in:
   a. het wijzigen van de enkelbestemming ‘bedrijf’ naar de enkelbestemmingen ‘wonen’ en ‘tuin’;
   b. het omzetten van een voormalige dierenkliniek naar een burgerwoning;
   2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
   3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.
 15. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Medewerking te verlenen aan de verlenging van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Gelkenes
  2. Hiertoe de verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Gelkenes vast te stellen.
  3. Geen perceptiekosten in rekening te brengen voor de inning van de BIZ-heffing.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. Medewerking te verlenen aan de verlenging van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Gelkenes
  2. Hiertoe de verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Gelkenes vast te stellen.
  3. Geen perceptiekosten in rekening te brengen voor de inning van de BIZ-heffing.
 16. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. de Beleidsnota Archeologie Molenlanden 2021 vast te stellen, waarbij het huidige beleid wordt geactualiseerd en waarin de belangrijkste wijzigingen zijn:
  • verruiming van de vrijstellingsgrens voor kleine bodemingrepen;
  • het formuleren van beleid voor paalfunderingen
   de manier van aanwijzing van gemeentelijke archeologische monumenten die uniek of bepalend zijn voor de regionale of lokale geschiedenis.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. de Beleidsnota Archeologie Molenlanden 2021 vast te stellen, waarbij het huidige beleid wordt geactualiseerd en waarin de belangrijkste wijzigingen zijn:
  • verruiming van de vrijstellingsgrens voor kleine bodemingrepen;
  • het formuleren van beleid voor paalfunderingen
   de manier van aanwijzing van gemeentelijke archeologische monumenten die uniek of bepalend zijn voor de regionale of lokale geschiedenis.
 17. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. De conclusies en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport Meldingen Openbare Ruimte te onderschrijven;
  2. Het college te verzoeken om de uitvoering van de aanbevelingen op te pakken en de raad schriftelijk te informeren over de manier waarop deze aanbevelingen worden opgepakt.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem in afwijking van het voorstel:

  1. De conclusies en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport Meldingen Openbare Ruimte te onderschrijven;
  2. Het college te verzoeken om de aanbevelingen van dit rekenkamerrapport uit te werken en de raad hierover uiterlijk eind 2022 besluiten voor te leggen, daar waar de raad mandaat heeft.
  3. Bij deze raadsbesluiten vragen wij het college rekening te houden met het in het najaar uit te voeren klanttevredenheidsonderzoek.
 18. Resultaat stemming

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  Punt 2 van het raadsbesluit als volgt te formuleren en punt 3 toe te voegen:
  2. Het college te verzoeken om de aanbevelingen van dit rekenkamerrapport uit te werken en de raad hierover uiterlijk eind 2022 besluiten voor te leggen, daar waar de raad mandaat heeft.
  3. Bij deze raadsbesluiten vragen wij het college rekening te houden met het in het najaar uit te voeren klanttevredenheidsonderzoek.

  Amendementen

  Titel
  A2021-16 - rekenkamerapport MOR.VVD-SGP-PM
 19. Omdat de voorzitter portefeuillehouder is bij het volgende agendapunt en de 1e plaatsvervangend voorzitter, de heer Snoek, woordvoerder is bij datzelfde agendapunt wordt mondeling ingestemd met de benoeming van de heer Van Rijn als 2e plaatsvervangend voorzitter de raad.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de Toekomstvisie 2030 “Eigenheid in verbondenheid” vast te stellen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem in afwijking op het voorstel:
  1. De Toekomstvisie 2030 “Eigenheid door verbondenheid” vast te stellen.
  2. Het college op te dragen om de Toekomstvisie 2030 in 2022 te actualiseren op basis van richtinggevende uitspraken van de gemeenteraad.
  3. De geactualiseerde Toekomstvisie voor te leggen aan de samenleving en de reacties uit de samenleving te verwerken in de geactualiseerde Toekomstvisie.
  4. De geactualiseerde Toekomstvisie voor 31 december 2022 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

  00:49:11 - 01:34:32 - T.C. (Theo) Segers
 20. Resultaat stemming

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  De volgende beslispunten aan het besluit toe te voegen:
  2. Het college op te dragen om de Toekomstvisie 2030 in 2022 te actualiseren op basis van richtinggevende uitspraken van de gemeenteraad.
  3. De geactualiseerde Toekomstvisie voor te leggen aan de samenleving en de reacties uit de samenleving te verwerken in de geactualiseerde Toekomstvisie.
  4. De geactualiseerde Toekomstvisie voor 31 december 2022 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

  Amendementen

  Titel
  A2021-17 - Toekomstvisie SGP-ChristenUnie-PM
 21. De vergadering is om 21.05 uur gesloten.