Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 9 november 2021

19:30 - 23:00

Locatie
via Teams
Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:07:08 - 00:13:08 - T.C. (Theo) Segers
 2. Er zijn geen mededelingen.

 3. Er worden geen mondelinge vragen gesteld.

 4. De besluitenlijst van 26 oktober 2021 is ongewijzigd vastgesteld.

  Resultaat stemming

 5. De vergadering wordt om 20.22 uur voor enkele minuten geschorst.

  De vergadering wordt om 21.20 uur voor vijftien minuten geschorst.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit

  1. De Begroting 2022 vast te stellen waarbij:
  • Een korting op de woonlasten van € 50 per huishouden wordt toegepast ten laste van de Algemene Reserve.
  1. De mutaties in de Algemene Reserve, zoals opgenomen in hoofdstuk 3.5 Mutaties algemene reserve, vast te stellen;
  2. De investeringen, zoals opgenomen in hoofdstuk 3.10 Investeringen, vast te stellen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit

  1. De Begroting 2022 vast te stellen waarbij:
  • Een korting op de woonlasten van € 50 per huishouden wordt toegepast ten laste van de Algemene Reserve.
  1. De mutaties in de Algemene Reserve, zoals opgenomen in hoofdstuk 3.5 Mutaties algemene reserve, vast te stellen zonder het bedrag van € 625.000 voor Vitaal Molenlanden;
  2. De investeringen, zoals opgenomen in hoofdstuk 3.10 Investeringen, vast te stellen.

  Zie ook het unaniem aangenomen Amendement (A2021-22).

  Toezeggingen

  Titel
  Aantallen illegale dubbele bewoning
  Beeldvormende sessie - rioleringsopgaven
  00:13:09 - 00:13:29 - T.C. (Theo) Segers
 6. Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  A2021-22 Begroting 2022 - Vitaal Molenlanden
 7. Resultaat stemming

  Moties

  Titel
  M2021-31 Begroting 2022 - kwaliteit dienstverlening
 8. Moties

  Titel
  M2021-32 Begroting 2022 - riolering overbruggingsfonds
 9. Resultaat stemming

  Moties

  Titel
  M2021-33 Begroting 2022 - woningbouwversneller
 10. De vergadering is om 21.58 uur gesloten.