Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raad

dinsdag 13 april 2021

19:30 - 21:15

Locatie
via GoToWebinar
Voorzitter
G.P.A. (Bert) Snoek
Toelichting

Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.
Volg deze vergadering via https://www.youtube.com/watch?v=crMn812YccQ.

De gemeenteraad van Gorinchem vergadert over dit onderwerp op hetzelfde tijdstip.

Uitzending

Agendapunten

De  vergadering wordt geopend en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Op de volgende thema’s worden moties en amendementen voorbereid:

  • Het verlagen van het RES-bod, met name gericht op windenergie.
  • Mogelijkheden voor kleine windmolens (om zo het gesprek op gang te brengen).
  • Samenwerking met andere RES-gebieden (grensoverschrijdende samenwerking), waaronder de samenwerking met Drechtsteden.
  • De grens van 50% voor financiële participatie van inwoners als ondergrens te zien.
  • Participatie door inwoners bij energieprojecten in aandachtsgebieden.
  • Opslag en uitlevering van energie aan Stedin.

Voorgestelde spreektijden:
1e termijn: 5 minuten per fractie
Beantwoording door de wethouder: 10 minuten
2e termijn: 3 minuten per fractie.

Resultaat stemming

Besluit

De Regionale Energiestrategie (RES 1.0) Alblasserwaard vast te stellen en daarmee:
1.1. de ambitie van de regio Alblasserwaard vast te stellen om tot 2030 0,32 TWh, zijnde 562 TJ windenergie en 588TJ zonne-energie, bij te dragen aan de landelijke opgave van 35 TWh hernieuwbare energie;

1.2. als vervolgstap de in de RES 1.0 opgenomen zoekgebieden en aandachtsgebieden voor opwek van grootschalige windenergie te gaan verankeren in het omgevingsbeleid.

1.3. In de RES 1.0 gaan we uit van minimaal 50% lokaal eigendom/financiering/revenuen van wind- en zonprojecten.

Resultaat stemming

Amendementen

Titel
A2021-05 Financiele participatie

Resultaat stemming

Amendementen

Titel
A2021-06 Geen extra grote windmolens en belang participatie

Resultaat stemming

Moties

Titel
M2021-06 Ruimtelijk kader kleine windmolens

Resultaat stemming

Moties

Titel
M2021-07 Grensoverschrijdende participatie

Resultaat stemming

Moties

Titel
M2021-08 Opslag energie

Resultaat stemming

Moties

Titel
M2021-09 Participatie bij omgevingsvisie

Resultaat stemming

Moties

Titel
M2021-10 Lobby RES

De vergadering wordt gesloten om 21.14 uur.