Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raad

dinsdag 13 april 2021

19:30 - 21:15
Locatie

via GoToWebinar

Voorzitter
G.P.A. (Bert) Snoek
Toelichting

Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.
Volg deze vergadering via https://www.youtube.com/watch?v=crMn812YccQ.

De gemeenteraad van Gorinchem vergadert over dit onderwerp op hetzelfde tijdstip.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De  vergadering wordt geopend en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 2

  Er waren geen insprekers.

 3. 3
  BESPREEKSTUK
 4. 3.a

  Op de volgende thema’s worden moties en amendementen voorbereid:

  • Het verlagen van het RES-bod, met name gericht op windenergie.
  • Mogelijkheden voor kleine windmolens (om zo het gesprek op gang te brengen).
  • Samenwerking met andere RES-gebieden (grensoverschrijdende samenwerking), waaronder de samenwerking met Drechtsteden.
  • De grens van 50% voor financiële participatie van inwoners als ondergrens te zien.
  • Participatie door inwoners bij energieprojecten in aandachtsgebieden.
  • Opslag en uitlevering van energie aan Stedin.

  Voorgestelde spreektijden:
  1e termijn: 5 minuten per fractie
  Beantwoording door de wethouder: 10 minuten
  2e termijn: 3 minuten per fractie.

  Resultaat stemming

  Besluit

  De Regionale Energiestrategie (RES 1.0) Alblasserwaard vast te stellen en daarmee:
  1.1. de ambitie van de regio Alblasserwaard vast te stellen om tot 2030 0,32 TWh, zijnde 562 TJ windenergie en 588TJ zonne-energie, bij te dragen aan de landelijke opgave van 35 TWh hernieuwbare energie;

  1.2. als vervolgstap de in de RES 1.0 opgenomen zoekgebieden en aandachtsgebieden voor opwek van grootschalige windenergie te gaan verankeren in het omgevingsbeleid.

  1.3. In de RES 1.0 gaan we uit van minimaal 50% lokaal eigendom/financiering/revenuen van wind- en zonprojecten.

 5. 3.a.a

  Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  A2021-05 Financiele participatie
 6. 3.a.b

  Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  A2021-06 Geen extra grote windmolens en belang participatie
 7. 3.a.c

  Resultaat stemming

  Moties

  Titel
  M2021-06 Ruimtelijk kader kleine windmolens
 8. 3.a.d

  Resultaat stemming

  Moties

  Titel
  M2021-07 Grensoverschrijdende participatie
 9. 3.a.e

  Resultaat stemming

  Moties

  Titel
  M2021-08 Opslag energie
 10. 3.a.f

  Resultaat stemming

  Moties

  Titel
  M2021-09 Participatie bij omgevingsvisie
 11. 3.a.g

  Resultaat stemming

  Moties

  Titel
  M2021-10 Lobby RES
 12. 4

  De vergadering wordt gesloten om 21.14 uur.