Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raad

dinsdag 1 juni 2021

20:00 - 23:00
Locatie

via GoToWebinar

Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.
U kunt live meekijken via deze link:
https://youtu.be/MIyQX6lbjrw

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De heer Van de Water (CDA)vraagt om als bespreekstuk aan de agenda toe te voegen het onderwerp dat in de commissie op de LIS stond, namelijk het jaarverslag VTH. Dit wordt bespreekstuk 8e.
  De heer Van de Water (CDA) kondigt een motie vreemd aan de orde aan over de woningbouw in Goudriaan.
  De heer De Groot (SGP) kondigt een motie Vreemd aan de Orde aan over woningbouw in Goudriaan, specifiek de Vosseburcht. Beide moties worden besproken bij agendapunt 8f.
  De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

 2. 2

  Er zijn geen insprekers.

 3. 3

  Wethouder Bikker meldt dat de invoering van de omgevingswet wordt uitgesteld, waarschijnlijk tot 1 juli 2022. De raad wordt via een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld van de wijzigingen in de gemaakte planning.

  Wethouder Slob deelt mee dat het college na gesprekken met initiatiefnemers van evenementen heeft besloten een lokale garantstellingsregeling te maken in het geval evenementen, gepland in de tweede helft van 2021, door Corona geannuleerd worden.

 4. 4

  De heer Buddingh stelt vragen over de ontwikkelingen bij het college van Alblasserdam en het effect daarvan op de besluitvorming over Kinderdijk.

 5. 5

  De besluitenlijst van 20 april 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Resultaat stemming

 6. 6

 7. 7
  HAMERSTUKKEN
 8. 7.a

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Het bestemmingsplan ‘Hoornaar, Dorpsweg 64’ (planid: NL.IMRO.1978.BPdorpsweg64HNR-VG01) wat voorziet in het saneren van de paardenhouderij en het mogelijk maken van twee woningen, vast te stellen;
  2. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is
   omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te
   verwachten zijn;
   3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. Het bestemmingsplan ‘Hoornaar, Dorpsweg 64’ (planid: NL.IMRO.1978.BPdorpsweg64HNR-VG01) wat voorziet in het saneren van de paardenhouderij en het mogelijk maken van twee woningen, vast te stellen;
  2. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is
   omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te
   verwachten zijn;
   3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.
 9. 7.b

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:.

  1. Het bestemmingsplan ‘Bleskensgraaf, Heulenslag 2’ (idn: NL.IMRO.1978.BPHeulenslag2BLG-VG01) vast te stellen, het plan voorziet in:
  • het omzetten van twee agrarische bedrijfswoningen in burgerwoningen
  • het verwijderen van het agrarisch bouwvlak en de bedrijfsbebouwing
  • het toevoegen van een woning;
  1. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  2. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. Het bestemmingsplan ‘Bleskensgraaf, Heulenslag 2’ (idn: NL.IMRO.1978.BPHeulenslag2BLG-VG01) vast te stellen, het plan voorziet in:
  • het omzetten van twee agrarische bedrijfswoningen in burgerwoningen
  • het verwijderen van het agrarisch bouwvlak en de bedrijfsbebouwing
  • het toevoegen van een woning;
  1. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  2. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.
 10. 7.c

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:.

  1. Het bestemmingsplan ‘Molenaarsgraaf, Graafdijk-West 2-4’ (idn: NL.IMRO.1978.BPgraafdijkw4ML-VG01) vast te stellen; het plan voorziet in:
  • Het wijzigen van de bestemming ’Agrarisch met waarden’ naar ‘Wonen’
  • Het realiseren van een kantoor aan huis (250 m2) in het achterhuis van de monumentale boerderij.
  • De realisatie van een nieuwe woning (max. 600 m3) ten oosten van de huidige boerderij
  • De realisatie van een schuurwoning in de bestaande historische schuur ten zuiden van de boerderij.
  • De sloop van een schuur (157 m2) en verwijdering van het bouwvlak van het agrarisch perceel ten zuiden van het plangebied
  1. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
   3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:.

  1. Het bestemmingsplan ‘Molenaarsgraaf, Graafdijk-West 2-4’ (idn: NL.IMRO.1978.BPgraafdijkw4ML-VG01) vast te stellen; het plan voorziet in:
  • Het wijzigen van de bestemming ’Agrarisch met waarden’ naar ‘Wonen’
  • Het realiseren van een kantoor aan huis (250 m2) in het achterhuis van de monumentale boerderij.
  • De realisatie van een nieuwe woning (max. 600 m3) ten oosten van de huidige boerderij
  • De realisatie van een schuurwoning in de bestaande historische schuur ten zuiden van de boerderij.
  • De sloop van een schuur (157 m2) en verwijdering van het bouwvlak van het agrarisch perceel ten zuiden van het plangebied
  1. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
   3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.
 11. 7.d

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Het bestemmingsplan ‘Noordeloos, Noordzijde 108’ (idn: NL.IMRO.1978.BPnoordzijde108NDL-VG01) vast te stellen; het plan voorziet in het splitsen van de monumentale woonboerderij, waarbij het voorste gedeelte van de woonboerderij de bestemming ’Wonen’ krijgt. Ook wordt een klein deel van het agrarisch bouwvlak aan de noordzijde verplaatst naar de noordoostzijde en wordt een extra inrit toegevoegd ten behoeve van het agrarisch bedrijf;
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. Het bestemmingsplan ‘Noordeloos, Noordzijde 108’ (idn: NL.IMRO.1978.BPnoordzijde108NDL-VG01) vast te stellen; het plan voorziet in het splitsen van de monumentale woonboerderij, waarbij het voorste gedeelte van de woonboerderij de bestemming ’Wonen’ krijgt. Ook wordt een klein deel van het agrarisch bouwvlak aan de noordzijde verplaatst naar de noordoostzijde en wordt een extra inrit toegevoegd ten behoeve van het agrarisch bedrijf;
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.
 12. 7.e

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Het bestemmingsplan ‘Arkel, Kanaaldijk-Noord 1’ (idn: NL.IMRO.1978.BPKanaaldknrd1ARL-VG01) vast te stellen, het plan voorziet in:
  • het wijzigen van de Bedrijfsbestemming naar Wonen en de toevoeging van één levensloopbestendige woning.
  • Sanering van de bestaande bedrijfshal en overtollige verharding
  • Behoud van een deel (128m2) van de voormalige bedrijfsschuur
  • Omzetting van de bestaande bedrijfswoning naar burgerwoning;
  1. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  2. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. Het bestemmingsplan ‘Arkel, Kanaaldijk-Noord 1’ (idn: NL.IMRO.1978.BPKanaaldknrd1ARL-VG01) vast te stellen, het plan voorziet in:
  • het wijzigen van de Bedrijfsbestemming naar Wonen en de toevoeging van één levensloopbestendige woning.
  • Sanering van de bestaande bedrijfshal en overtollige verharding
  • Behoud van een deel (128m2) van de voormalige bedrijfsschuur
  • Omzetting van de bestaande bedrijfswoning naar burgerwoning;
  1. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  2. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.
 13. 7.f

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Het bestemmingsplan ‘Oud-Alblas, Noordzijde 51’ (idn: NL.IMRO.1978.BPNoordzijde51ABS-VG01) vast te stellen, het plan voorziet in:
   - het wijzigen van de Agrarische bestemming naar Wonen;
   - het saneren van voormalige agrarische bebouwing;
   - het splitsen van de karakteristieke boerderij in 2 wooneenheden
   - het realiseren van een woning in een van de bestaande schuren
   - het realiseren van een B&B.
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. Het bestemmingsplan ‘Oud-Alblas, Noordzijde 51’ (idn: NL.IMRO.1978.BPNoordzijde51ABS-VG01) vast te stellen, het plan voorziet in:
   - het wijzigen van de Agrarische bestemming naar Wonen;
   - het saneren van voormalige agrarische bebouwing;
   - het splitsen van de karakteristieke boerderij in 2 wooneenheden
   - het realiseren van een woning in een van de bestaande schuren
   - het realiseren van een B&B.
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.
 14. 7.g

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. ten aanzien van de jaarrekening 2020:

  • Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 GR Waardlanden en de bestemming van het jaarrekeningresultaat en af te zien van het indienen van een inhoudelijke reactie, omdat deze daartoe geen aanleiding geeft;
   2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022
  • Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 en als zienswijze in te brengen dat:
   2.1 Verzocht wordt om zo spoedig mogelijk een begrotingswijziging voor te leggen voor zienswijze waarin de consequenties van de besluitvorming over het nieuwe afvalbeleidsplan zijn opgenomen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. ten aanzien van de jaarrekening 2020:

  • Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 GR Waardlanden en de bestemming van het jaarrekeningresultaat en af te zien van het indienen van een inhoudelijke reactie, omdat deze daartoe geen aanleiding geeft;
   2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022
  • Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 en als zienswijze in te brengen dat:
   2.1 Verzocht wordt om zo spoedig mogelijk een begrotingswijziging voor te leggen voor zienswijze waarin de consequenties van de besluitvorming over het nieuwe afvalbeleidsplan zijn opgenomen.
 15. 7.h

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. ten aanzien van de jaarrekening 2020:
  - kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en de bestemming van het jaarrekeningresultaat en een inhoudelijke reactie te geven dat:
  1.1 verzocht wordt om inzicht te geven in de gevolgen van de niet uitgevoerde werkzaamheden in 2020 in verband met corona.

  2. ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022:
  - Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en als zienswijze in te brengen dat:
  2.1 verzocht wordt om, uiterlijk in het 4de kwartaal van 2021, inzicht te geven in de invulling van een de taakstelling van 1 miljoen structureel (waarbij er geen sprake is van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage) en de doorrekening van het Meerjaren InvesteringsPlan (MJIP) en de leningenportefeuille.
  2.2 aandacht gevraagd wordt voor de realisatie van de taakstelling ten gevolge van de uittreding van Leerdam en Zederik;
  2.3 het vaststellen van het nieuwe beleidsplan geen financieel nadeel mag hebben op de begroting, aangezien het beleidsplan pas later dit jaar wordt vastgesteld;
  2.4 er zorgen zijn over de oplopende schuldquote.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. ten aanzien van de jaarrekening 2020:
  - kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en de bestemming van het jaarrekeningresultaat en een inhoudelijke reactie te geven dat:
  1.1 verzocht wordt om inzicht te geven in de gevolgen van de niet uitgevoerde werkzaamheden in 2020 in verband met corona.

  2. ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022:
  - Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en als zienswijze in te brengen dat:
  2.1 verzocht wordt om, uiterlijk in het 4de kwartaal van 2021, inzicht te geven in de invulling van een de taakstelling van 1 miljoen structureel (waarbij er geen sprake is van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage) en de doorrekening van het Meerjaren InvesteringsPlan (MJIP) en de leningenportefeuille.
  2.2 aandacht gevraagd wordt voor de realisatie van de taakstelling ten gevolge van de uittreding van Leerdam en Zederik;
  2.3 het vaststellen van het nieuwe beleidsplan geen financieel nadeel mag hebben op de begroting, aangezien het beleidsplan pas later dit jaar wordt vastgesteld;
  2.4 er zorgen zijn over de oplopende schuldquote.

 16. 7.i

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit

  1. Ten aanzien van de jaarstukken 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ:
   a. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en de bestemming van het jaarrekeningresultaat en als zienswijze in te brengen dat:
   o Eventuele extra kosten van een inhaalslag moeten verrekend worden met VWS
   o Er duidelijkheid nodig is of de inzet op de overgehevelde middelen in 2021 haalbaar is
  2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd
   a. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 en als zienswijze in te brengen dat:
   o Ingestemd wordt met de verhoging van de inwonerbijdrage voor uitbreiding meldpunt zorg en overlast, met de kanttekening dat er naar gestreefd wordt dat het niet structureel nodig is
   o Ingestemd wordt met de verhoging van de inwonerbijdrage voor het programma seksuele gezondheid
   o Er te weinig informatie is om een keuze te maken voor een scenario en dus wordt verzocht om een betere onderbouwing, benadrukt wordt dat een gezamenlijk inzet nodig is en dat monitoring noodzakelijk is.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. Ten aanzien van de jaarstukken 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ:
   a. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en de bestemming van het jaarrekeningresultaat en als zienswijze in te brengen dat:
   o Eventuele extra kosten van een inhaalslag moeten verrekend worden met VWS
   o Er duidelijkheid nodig is of de inzet op de overgehevelde middelen in 2021 haalbaar is
  2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd
   a. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 en als zienswijze in te brengen dat:
   o Ingestemd wordt met de verhoging van de inwonerbijdrage voor uitbreiding meldpunt zorg en overlast, met de kanttekening dat er naar gestreefd wordt dat het niet structureel nodig is
   o Ingestemd wordt met de verhoging van de inwonerbijdrage voor het programma seksuele gezondheid
   o Er te weinig informatie is om een keuze te maken voor een scenario en dus wordt verzocht om een betere onderbouwing, benadrukt wordt dat een gezamenlijk inzet nodig is en dat monitoring noodzakelijk is.
 17. 7.j

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. ten aanzien van de jaarrekeningen en het jaarverslag 2020:
  - een inhoudelijke reactie te geven op de jaarrekeningen 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Avres en de daaronder vallende rechtspersonen, waarin aangegeven wordt, dat:
  1.1 met instemming en waardering kennis wordt genomen van de bereikte positieve resultaten;
  1.2 in aansluiting op de eerdere zienswijze op de Winternota positief te reageren op de voorgenomen bestemming van het resultaat nl. een bedrag van € 1.750.000 uit te keren aan de gemeenten, een bedrag van € 1.076.000 bestemmen voor de corona-aanpak in 2021 en € 1.852.000 te storten in de algemene reserve van de Gemeenschappelijke Regeling Avres;
  2. ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 en het jaarplan 2022:
  - niet in te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Avres en als zienswijze in te brengen, dat:
  2.1 de begroting niet aan de voorschriften voldoet omdat er meerjarig nog sprake is van een tekort;
  2.2 het bestuur wordt verzocht om op basis van te maken beleidskeuzes tijdig een gewijzigde begroting voor te leggen die sluitend is en aan de voorschriften voldoet;
  2.3 de gemeenteraad er begrip voor heeft dat er nog veel onzekerheden zijn waar de GR Avres mee te maken heeft, zowel inhoudelijk als financieel vanwege de gevolgen van de coronacrisis;
  2.4 het bestuur wordt opgeroepen bij de te maken keuzes gericht op een meerjarig sluitende begroting zo veel mogelijk de dienstverlening aan en de ondersteuning van kwetsbare inwoners te ontzien;
  2.5 daartoe zoveel mogelijk te werken aan een integrale ontwikkelingsgerichte aanpak en maximaal samen te werken met regionale en lokale partners.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. ten aanzien van de jaarrekeningen en het jaarverslag 2020:
  - een inhoudelijke reactie te geven op de jaarrekeningen 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Avres en de daaronder vallende rechtspersonen, waarin aangegeven wordt, dat:
  1.1 met instemming en waardering kennis wordt genomen van de bereikte positieve resultaten;
  1.2 in aansluiting op de eerdere zienswijze op de Winternota positief te reageren op de voorgenomen bestemming van het resultaat nl. een bedrag van € 1.750.000 uit te keren aan de gemeenten, een bedrag van € 1.076.000 bestemmen voor de corona-aanpak in 2021 en € 1.852.000 te storten in de algemene reserve van de Gemeenschappelijke Regeling Avres;
  2. ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 en het jaarplan 2022:
  - niet in te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Avres en als zienswijze in te brengen, dat:
  2.1 de begroting niet aan de voorschriften voldoet omdat er meerjarig nog sprake is van een tekort;
  2.2 het bestuur wordt verzocht om op basis van te maken beleidskeuzes tijdig een gewijzigde begroting voor te leggen die sluitend is en aan de voorschriften voldoet;
  2.3 de gemeenteraad er begrip voor heeft dat er nog veel onzekerheden zijn waar de GR Avres mee te maken heeft, zowel inhoudelijk als financieel vanwege de gevolgen van de coronacrisis;
  2.4 het bestuur wordt opgeroepen bij de te maken keuzes gericht op een meerjarig sluitende begroting zo veel mogelijk de dienstverlening aan en de ondersteuning van kwetsbare inwoners te ontzien;
  2.5 daartoe zoveel mogelijk te werken aan een integrale ontwikkelingsgerichte aanpak en maximaal samen te werken met regionale en lokale partners.

  De heer Jonker (ChristenUnie) onthoudt zich van stemming.

 18. 7.k

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. De ‘Verordening Jeugdhulp Gemeente Molenlanden 2021’ vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2021.
  2. De ‘Verordening Jeugdhulp Gemeente Molenlanden 2019’ in te trekken.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. De ‘Verordening Jeugdhulp Gemeente Molenlanden 2021’ vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2021.
  2. De ‘Verordening Jeugdhulp Gemeente Molenlanden 2019’ in te trekken.
 19. 7.l

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. de Verordening burgerinitiatief Molenlanden 2021 vast te stellen;
  2. de griffier te mandateren voor het al dan niet in behandeling nemen van een burgerinitiatief, zoals beschreven in artikel 2 van de verordening.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. de Verordening burgerinitiatief Molenlanden 2021 vast te stellen;
  2. de griffier te mandateren voor het al dan niet in behandeling nemen van een burgerinitiatief, zoals beschreven in artikel 2 van de verordening.

 20. 8
  BESPREEKSTUKKEN
 21. 8.a

  De vergadering wordt om 21.22 uur voor 4 minuten geschorst tot 21.26 uur.

  De vergadering wordt om 21:33 uur geschorst tot 21.36 uur.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Het nieuwe Afval- en grondstoffenbeleid, zoals vertaald in de Strategienota 2021-2025 ‘Samen voor een afvalvrije en schone gemeente’ vast te stellen waarbij:
  • Ingezet wordt op het verbeteren van de grondstoffeninzameling
  • De restafvalinzameling wordt gereguleerd via een gesloten systeem
  • Variabele tarieven (DIFTAR) worden ingevoerd
  1. De implementatiekosten 2021, zijnde € 75.884 ten laste te brengen van de Algemene Reserve;
  2. De implementatie- en structurele kosten, zijnde € 608.921, en latere terugverdieneffecten voortvloeiende uit het beleid, vanaf 2022 en verder te verdisconteren in het tarief voor afvalstoffenheffing;
  3. In te zetten op egalisatie van de afvalstoffenheffing en hiertoe de Egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing aan te vullen met € 608.921 vanuit de Algemene Reserve.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. Het nieuwe Afval- en grondstoffenbeleid, zoals vertaald in de Strategienota 2021-2025 ‘Samen voor een afvalvrije en schone gemeente’ vast te stellen waarbij:
  • Ingezet wordt op het verbeteren van de grondstoffeninzameling
  • De restafvalinzameling wordt gereguleerd via een gesloten systeem
  • Variabele tarieven (DIFTAR) worden ingevoerd
  1. De implementatiekosten 2021, 2022 en 2023, zijnde € 75.884+ € 390.538 + € 60.654 ten laste te brengen van de Algemene Reserve;
  2. De structurele kosten, zijnde € 171.068 (2022), € 342.136 (2023) en € 342.136 (2024) en latere terugverdieneffecten voortvloeiende uit het beleid, vanaf 2022 en verder te verdisconteren in het tarief voor afvalstoffenheffing;
  3. In te zetten op egalisatie van de afvalstoffenheffing en hiertoe de Egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing aan te vullen met € 513.204 (dit is € 171.068 (2022) + € 342.136 ( 2023)) vanuit de Algemene Reserve.

  Toezeggingen

  Titel
  Evaluatie, kosten, en kringloopwinkels
 22. 8.a.a

  De heer De Groot dient namens SGP en PM een amendement ‘wijziging voor verbouwingsafval, grof tuinafval en puin’ in (A2021-08).

  Na de toezegging van wethouder Bikker dat inwoners voor afval tot 1 kub niets hoeven te betalen, wordt A2021-08 door de heer De Groot ingetrokken.

  Amendementen

  Titel
  A2021-08 Wijziging voor verbouwingsafval, grof tuinafval en puin -SGP-PM
 23. 8.a.b

  De heer Timmer dient namens ChristenUnie, PM en CDA een amendement ‘implementatiekosten nieuw afval- en grondstoffenbeleid’ in (A2021-07).

  Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  A2021-07 Implementatiekosten Afval- en Grondstoffenbeleid CU-PM
 24. 8.b

  De heer Snoek is voorzitter bij dit agendapunt.

  De heren Buddingh, Egas, Van Bruggen en Verschoor leggen een stemverklaring af.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Tot wijzing van de Algemene Plaatselijke Verordening Molenlanden 2019 waarbij:
   1.1. handhavingsmogelijkheden ten aanzien van ondermijning worden toegevoegd;
   1.2. het veroorzaken van hinder door het gebruik of handel in lachgas wordt verboden;
   2. Hiertoe het Wijzigingsbesluit vast te stellen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. Tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Molenlanden 2019 waarbij:
      1.1. handhavingsmogelijkheden ten aanzien van ondermijning worden
             toegevoegd;
      1.2. het veroorzaken van hinder door het gebruik of handel in lachgas
             wordt verboden;
      1.3. Terrassen op zondag vanaf 06:00 uur open mogen.
   2. Hiertoe het Wijzigingsbesluit vast te stellen

  De heren Buddingh, Egas, Van Bruggen en Verschoor leggen een stemverklaring af.

 25. 8.b.a

  De heer Buddingh dient namens Doemee!, CDA, VVD een amendement ‘terrassen 06.00 uur open’ in (A2021-09).

  A2021-09 wordt aangenomen met 17 stemmen voor (Doemee!, CDA, VVD, PM) en 10 stemmen tegen (SGP, ChristenUnie).

  Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  A2021-09 APV Terrassen 06.00 uur -DM-CDA-VVD
 26. 8.b.b

  De heer Verschoor dient namens PM een amendement ‘terrassen 06.00 uur open’ in (A2021-11).
  A2021-11 wordt verworpen met 1 stem voor (PM) en 26 stemmen tegen (Doemee!, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD).

  Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  A2021-11 APV Terrassen 06.00 uur open PM
 27. 8.b.c

  De heer Verschoor dient namens PM een amendement ‘lachgas’ in (A2021-10).

  A2021-10 wordt verworpen met 1 stem voor (PM) en 26 stemmen tegen (Doemee!, CDA, SGP, ChristenUnie, VVD).

  Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  A2021-10 APV Lachgas PM
 28. 8.c

  Agendapunt 8d wordt behandeld voor agendapunt 8c.
  Na behandeling van agendapunt 8d verlaat de heer Lock (SGP) de vergadering (23.30 uur).

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit

  1. De ‘Lijst met gevallen waarvoor advies van de gemeenteraad nodig is voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 16.15a lid b. onder 1 Omgevingswet’ vast te stellen;
  2. De ‘Lijst met gevallen waarbij participatie verplicht is voorafgaand aan het indienen van een vergunningsaanvraag, als bedoeld in artikel 16.55, lid 7 Omgevingswet’ vast te stellen;
  3. De beide lijsten in werking te laten treden op de dag dat de Omgevingswet in werking treedt.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. De 'Lijst met gevallen waarvoor advies van de gemeenteraad nodig is voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 16.15a lid b. onder 1 Omgevingswet' gewijzigd vast te stellen.
   De wijziging betreft het toevoegen van een categorie, namelijk:
   het oprichten of veranderen van een antenne-installatie hoger dan 40 meter.
  2. De 'Lijst met gevallen waarbij participatie verplicht is voorafgaand aan het indienen van een vergunningsaanvraag, als bedoeld in artikel 16.55, lid 7 Omgevingswet' gewijzigd vast stellen.
   De wijziging betreft het toevoegen van een categorie, namelijk:
   het oprichten of veranderen van een antenne-installatie, ongeacht hoogte.
  3. De beide lijsten in werking te laten treden op de dag dat de Omgevingswet in werking treedt.
 29. 8.c.a

  De heer Van Bruggen dient namens alle partijen een amendement ‘advies en participatie bij antenne-installaties’ in (A2021-12).

  Het amendement wordt unaniem aangenomen.

  Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  A2021-12 Advies en participatie bij antenne-installaties
 30. 8.d

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. geen wensen of bedenkingen in te dienen met betrekking tot het voornemen van het college om maximaal € 4,08 miljoen van de nog uit te geven cumulatief preferente aandelen Stedin Holding N.V. te verkrijgen;
  2. dit bedrag te activeren en de (maximale) jaarlijkse rentelast van 0,5% (= € 20.400,--) op te nemen als last in de meerjarenbegroting;
  3. het jaarlijkse rendement van 3% (= maximaal € 122.400,--) op te nemen als opbrengst in de meerjarenbegroting;
  4. de geheimhouding te bekrachtigen met betrekking tot het rapport Lange Termijn Financiering Stedin op grond van het bepaalde in artikel 25, lid 2 en 3 Gemeentewet, gelezen in samenhang met de artikel 10, eerste lid sub c (bedrijfsgegevens die door Stedin vertrouwelijk zijn meegedeeld) en tweede lid, sub b (de financiële belangen van de gemeente) Wet openbaarheid van bestuur.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. geen wensen of bedenkingen in te dienen met betrekking tot het voornemen van het college om maximaal € 4,08 miljoen van de nog uit te geven cumulatief preferente aandelen Stedin Holding N.V. te verkrijgen;
  2. dit bedrag te activeren en de (maximale) jaarlijkse rentelast van 0,5% (= € 20.400,--) op te nemen als last in de meerjarenbegroting;
  3. het jaarlijkse rendement van 3% (= maximaal € 122.400,--) op te nemen als opbrengst in de meerjarenbegroting;
  4. de geheimhouding te bekrachtigen met betrekking tot het rapport Lange Termijn Financiering Stedin op grond van het bepaalde in artikel 25, lid 2 en 3 Gemeentewet, gelezen in samenhang met de artikel 10, eerste lid sub c (bedrijfsgegevens die door Stedin vertrouwelijk zijn meegedeeld) en tweede lid, sub b (de financiële belangen van de gemeente) Wet openbaarheid van bestuur.
 31. 8.d.a

  De heer Lock dient namens alle partijen een motie ‘prestatie-indicatoren Stedin verbinden met aandeelhouderschap Molenlanden binnen Stedin’ in (M2021-14).

  Resultaat stemming

  Moties

  Titel
  M2021-14 Prestatie-indicatoren Stedin -SGP-CDA-VVD-DM-PM-ChristenUnie
 32. 8.e

  Door de slechte internetverbinding met de heer Van de Water wordt besloten dit onderwerp te agenderen voor de commissievergadering van 8 juni a.s. De heer Van de Water dient schriftelijke vragen in. Het college zal de vragen voor 8 juni beantwoorden.

 33. 8.f
  Moties Vreemd aan de Orde
 34. 8.f.a

  Mevrouw Den Hartog (CDA) heeft de vergadering verlaten.

  De heer Van de Water dient namens CDA, Doe mee!, VVD, ChristenUnie, PM een motie ‘maak woningbouw mogelijk / de Vosseburcht’ in (M2021-15).

  M2021-15 wordt aangenomen.
  De heer Timmer (ChristenUnie) onthoudt zich van stemming.

  Resultaat stemming

  Moties

  Titel
  M2021-15 Maak-woningbouw-mogelijk-de-Vosseburcht
 35. 8.f.b

  De heer De Groot dient namens SGP een motie ‘woningbouw De Vosseburcht Goudriaan’ in (M2021-16).

  Na debat wordt M2021-16 ingetrokken.

 36. 9

  De vergadering is om 00.15 uur gesloten.