Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raad

dinsdag 22 juni 2021

20:00 - 22:00

Locatie
via GoToWebinar
Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.

U kunt live meekijken via: https://youtu.be/M2w2ftoa5bo

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. De heer Van Bruggen (ChristenUnie) vraagt de Ontwerpverklaring van geen bedenking Omgevingsvergunning Parallelweg 2 Schelluinen te onthameren.
  Besloten wordt dit punt te behandelen als bespreekstuk 7b.
  De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

 2. Er zijn geen mededelingen.

 3. Mevrouw De Moel (Doe mee!) stelt vragen over de stand van zaken rondom het verbod vrachtverkeer in Groot-Ammers. Wethouder Quik gaat in op de vragen.

 4. De besluitenlijst van 1 juni 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.
  De heer Lock (SGP) is bij dit agendapunt niet in de gelegenheid zijn stem uit te brengen.

  Resultaat stemming

 5. De lijst ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.

 6. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Het Actieprogramma Eenzaamheid vast te stellen waarbij wordt ingezet om eenzaamheid tegen
  te gaan;
  2. Hiervoor €82.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor de jaren 2023 en 2024 en dit op te
  nemen in de meerjarenbegroting 2022-2025 waarbij eventueel extra te verkrijgen Rijksmiddelen
  zullen dienen als dekking.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. Het Actieprogramma Eenzaamheid vast te stellen waarbij wordt ingezet om eenzaamheid tegen
  te gaan;
  2. Hiervoor €82.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor de jaren 2023 en 2024 en dit op te
  nemen in de meerjarenbegroting 2022-2025 waarbij eventueel extra te verkrijgen Rijksmiddelen
  zullen dienen als dekking.

 7. De heer Egas (SGP) dient een amendement in (A2021-13).

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Vast te stellen de Nadere uitgangspunten Kinderdijk “Hoe om te gaan met de zondag als speciale dag’
   2. Via het college aan de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk kenbaar te maken dat de Nadere uitgangspunten Kinderdijk “Hoe om te gaan met de zondag als speciale dag” gelden bij de exploitatie van het Werelderfgoed, het uitwerken van het verhaal van Kinderdijk en bij het uitwerken van het visitors-management.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Vast te stellen de Nadere uitgangspunten Kinderdijk “Hoe om te gaan met de zondag als speciale dag’
   2. Via het college aan de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk kenbaar te maken dat de Nadere uitgangspunten Kinderdijk “Hoe om te gaan met de zondag als speciale dag” gelden bij de exploitatie van het Werelderfgoed, het uitwerken van het verhaal van Kinderdijk en bij het uitwerken van het visitors-management.

  De fractie van de SGP stemt tegen het voorstel.
  De heer Egas (SGP) legt een stemverklaring af.

  Toezeggingen

  Titel
  Resultaten draagkrachtonderzoek Borg
 8. Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  A2021-13 Kinderdijk, zondag als speciale dag - SGP
 9. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van een
  omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het huidige bedrijfsperceel met circa 1,2ha
  met daarop één loods en waarbij de rest van het perceel gebruikt wordt voor stalling en
  buitenopslag aan de Parallelweg 2 te Schelluinen;
  2. indien geen zienswijzen worden ingediend, deze ontwerpverklaring van geen bedenkingen
  aan te merken als een definitieve verklaring van geen bedenkingen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van een
  omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het huidige bedrijfsperceel met circa 1,2ha
  met daarop één loods en waarbij de rest van het perceel gebruikt wordt voor stalling en
  buitenopslag aan de Parallelweg 2 te Schelluinen;
  2. indien geen zienswijzen worden ingediend, deze ontwerpverklaring van geen bedenkingen
  aan te merken als een definitieve verklaring van geen bedenkingen.

 10. De vergadering is om 21.12 uur gesloten.