Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raad

dinsdag 22 juni 2021

20:00 - 22:00

Locatie
via GoToWebinar
Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.

U kunt live meekijken via: https://youtu.be/M2w2ftoa5bo

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De heer Van Bruggen (ChristenUnie) vraagt de Ontwerpverklaring van geen bedenking Omgevingsvergunning Parallelweg 2 Schelluinen te onthameren.
Besloten wordt dit punt te behandelen als bespreekstuk 7b.
De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

Er zijn geen mededelingen.

Mevrouw De Moel (Doe mee!) stelt vragen over de stand van zaken rondom het verbod vrachtverkeer in Groot-Ammers. Wethouder Quik gaat in op de vragen.

De besluitenlijst van 1 juni 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.
De heer Lock (SGP) is bij dit agendapunt niet in de gelegenheid zijn stem uit te brengen.

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
1. Het Actieprogramma Eenzaamheid vast te stellen waarbij wordt ingezet om eenzaamheid tegen
te gaan;
2. Hiervoor €82.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor de jaren 2023 en 2024 en dit op te
nemen in de meerjarenbegroting 2022-2025 waarbij eventueel extra te verkrijgen Rijksmiddelen
zullen dienen als dekking.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
1. Het Actieprogramma Eenzaamheid vast te stellen waarbij wordt ingezet om eenzaamheid tegen
te gaan;
2. Hiervoor €82.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor de jaren 2023 en 2024 en dit op te
nemen in de meerjarenbegroting 2022-2025 waarbij eventueel extra te verkrijgen Rijksmiddelen
zullen dienen als dekking.

De heer Egas (SGP) dient een amendement in (A2021-13).

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Vast te stellen de Nadere uitgangspunten Kinderdijk “Hoe om te gaan met de zondag als speciale dag’
    2. Via het college aan de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk kenbaar te maken dat de Nadere uitgangspunten Kinderdijk “Hoe om te gaan met de zondag als speciale dag” gelden bij de exploitatie van het Werelderfgoed, het uitwerken van het verhaal van Kinderdijk en bij het uitwerken van het visitors-management.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Vast te stellen de Nadere uitgangspunten Kinderdijk “Hoe om te gaan met de zondag als speciale dag’
    2. Via het college aan de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk kenbaar te maken dat de Nadere uitgangspunten Kinderdijk “Hoe om te gaan met de zondag als speciale dag” gelden bij de exploitatie van het Werelderfgoed, het uitwerken van het verhaal van Kinderdijk en bij het uitwerken van het visitors-management.

De fractie van de SGP stemt tegen het voorstel.
De heer Egas (SGP) legt een stemverklaring af.

Toezeggingen

Titel
Resultaten draagkrachtonderzoek Borg

Resultaat stemming

Amendementen

Titel
A2021-13 Kinderdijk, zondag als speciale dag - SGP

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
1. de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van een
omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het huidige bedrijfsperceel met circa 1,2ha
met daarop één loods en waarbij de rest van het perceel gebruikt wordt voor stalling en
buitenopslag aan de Parallelweg 2 te Schelluinen;
2. indien geen zienswijzen worden ingediend, deze ontwerpverklaring van geen bedenkingen
aan te merken als een definitieve verklaring van geen bedenkingen.

Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
1. de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van een
omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het huidige bedrijfsperceel met circa 1,2ha
met daarop één loods en waarbij de rest van het perceel gebruikt wordt voor stalling en
buitenopslag aan de Parallelweg 2 te Schelluinen;
2. indien geen zienswijzen worden ingediend, deze ontwerpverklaring van geen bedenkingen
aan te merken als een definitieve verklaring van geen bedenkingen.

De vergadering is om 21.12 uur gesloten.